Strona główna> Opis studium
Opis studium

Adresaci studium:

Do udziału w Studium mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły I stopień Interdyscyplinarnego Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu Moc Wsparcia lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka) w minimalnym wymiarze 100 godzin szkoleniowych. Udział w zajęciach w wymaganym wymiarze godzin należy udokumentować poprzez uzupełnienie stosownego pola w formularzu rekrutacyjnym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy i kompetencji z zakresie pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy.

Forma i czas trwania:
Szkolenie będzie obejmować łącznie 170 godzin dydaktycznych, realizowanych raz w miesiącu w cyklu pięciu 30-godzinnych sesji prowadzonych metodą warsztatową i wykładowo-seminaryjną. Z wyłączeniem bloku prawnego, który realizowany jest w wymiarze 20 godzin.

Opłaty:

Cena szkolenia wynosi 2.350zł (brutto) przy płatności jednorazowej.
Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach.
Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi;  poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, ciastka); materiały szkoleniowe  w formie papierowej i elektronicznej; imienne zaświadczenie potwierdzające udział w studium.

Forma Płatności
Kwota Termin
Koszt całkowity
Opłata jednorazowa 2.350zł  przed rozpoczęciem szkolenia
2.350zł
.
Opłata w III częściach
I – 800zł
II – 800zł
III – 900zł
I część – przed rozpoczęciem szkolenia
II część – na 10 dni przed III zjazdem
III część – na 10 dni przed V zjazdem
.
2.500zł

W sytuacji udziału więcej niż jednej osoby z danej placówki możliwe jest negocjowanie ceny.

Terminy i miejsce zjazdów:

Szkolenie realizowane będzie w okresie od maja do listopada 2018 w zasobach Stowarzyszenia: 41-253 Czeladź, ul. Zwycięstwa 6.

Moduł Temat Termin Trener
.
…..
I
.
Prawna interwencja w sytuacji przemocy
.
.
18-19.05.2018
.
Grzegorz Wrona
.
….
II
.
Interwencja i pomoc potraumatyczna
.
.
7-9.06.2018
.
Liliana Krzywicka
.
..
III.
.
Motywowanie do zmiany
– praca z osobą stosującą przemoc
.
.
28-30.06.2018
.
Liliana Krzywicka
.
….
IV
.
Prowadzenie grupowych form wsparcia
.
..
13-15.09.2018
.
Adrian Drdzeń
..
V
.
Interdyscyplinarna formuła pracy w praktyce
.
.
18-20.10.2018
.
Liliana Krzywicka
.
….
VI
.
Interwencja psychologiczna
w sytuacji krzywdzenia dzieci
.
.
8-10.11.2018
.
Paulina Wróbel,
Adrian Drdzeń

Zgłoszenie na Studium:

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online TUTAJ (nastąpi przekierowanie do Formularza).

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz informację o zakwalifikowaniu bądź zapisaniu na listę rezerwową. Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W sprawach dotyczących Studium, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 507-711-278; 794 -130-272