Strona główna> Interdyscyplinarne Studium – kurs zaawansowany
Interdyscyplinarne Studium – kurs zaawansowany

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest przeznaczone dla osób chcących rozwijać praktyczne umiejętności psychologiczne niezbędne przy udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc. Studium dostarcza wiedzy z zakresu pracy indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i dziećmi – uczestnikami sytuacji przemocy. Szkolenie składa się z sześciu modułów tematycznych i obejmuje łącznie 170 godzin szkoleniowych, na które składają się zajęcia szkoleniowo-seminaryjne i superwizje.

Program Studium w największej mierze koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu umiejętności „miękkich” potrzebnych do pracy z osobami w sytuacji kryzysowej – zarówno w perspektywie interwencyjnej jak i pomocowej. Dlatego poza blokiem prawnym wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatu psychologicznego, przez certyfikowanych specjalistów i trenerów, posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie przeznaczone jest dla grupy do 18 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Moduły prowadzone są przez różnych trenerów, co umożliwia poszerzenie perspektywy i poznanie różnych koncepcji pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w szkoleniu.


Koordynator Studium,
Adrian Drdzeń