Aktualności
Strona główna> Aktualności > Interdyscyplinarne Studium – rekrutacja!
Interdyscyplinarne Studium – rekrutacja!
7 lipca 2017

Wszystkich specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zainteresowanych udziałem w Interdyscyplinarnym Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszamy do udziału w rekrutacji. Cykl szkoleniowy będzie się składał z czterech modułów tematycznych. W każdym z modułów planuje się realizację zajęć dla trzech grup szkoleniowych.

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 34-godzinnych sesji oraz jednej 28-godzinnej sesji prowadzonych metodą warsztatową i wykładowo-seminaryjną. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujące w  różnych instytucjach, w tym szczególności pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy z terenu całego kraju.

W szkoleniu wezmą udział 64 osoby z terenu całego kraju. Szkolenie realizowane będzie w okresie od września do grudnia 2017 na terenie województwa śląskiego. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny – zadanie finansowane ze środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na miejsce szkolenia oraz ewentualnego noclegu.

Kryterium rekrutacji stanowić będzie kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe w obszarze p. przemocy w rodzinie. Preferowane będą osoby, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych o mniejszym doświadczeniu szkoleniowym, które do tej pory nie uczestniczyły w tego typu formach szkoleniowych.

Zajęcia dla dwóch grup szkoleniowych będą się odbywały w Katowicach. Trzecią grupę zaprosimy do siebie do Czeladzi.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Rekrutacja potrwa do 7 sierpnia.

Harmonogram, informacje organizacyjne i formularz zgłoszeniowy  znajdziecie Państwo tutaj >> KLIKNIJ (nastąpi przekierowanie do strony poświęconej Studium)

stopka_www_2 « powrót