Strona główna> Klub Rodzinny
Klub Rodzinny

Klub Rodzinny to przyjazne miejsce, które tworzą wspólnie rodzice z dziećmi. Klub daje możliwość spotkania się z innymi rodzicami, integracji, dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci. A przede wszystkim daje możliwość kreatywnego spędzania czasu dla całej rodziny.

Głównym celem Klubu jest wsparcie relacji rodzice-dziecko poprzez wspólne zaangażowanie w atrakcyjne spędzanie wspólnego czasu. Klub, to również miejsce pobudzające kreatywność i energię twórczą.

Mówiąc krótko: Klub to miejsce, gdzie nasze dzieci dobrze się bawią, a my wraz z nimi!

W ramach działań Klubu Rodzinnego oferujemy wspólne aktywności dla rodziców  wraz z dziećmi – w tym wspólne wyjścia integracyjne, projekcje filmów, warsztaty kreatywne i zajęcia edukacyjne.

Uwaga! Udział we wszystkich działaniach Klubu Rodzinnego jest bezpłatny.

W spotkaniach/warsztatach mogą wziąć udział uczestnicy projektu „Bezpieczna więź – fundamentem na całe życie” wraz z rodzinami.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy pod numerem telefonu: 609 264 065

 

Już wkrótce tematyka i harmonogram spotkań.