Strona główna> Trening relacji
Trening relacji

Zapraszamy do udziału w zajęciach rozwojowych dla rodziców małych dzieci, w której na podstawie analizy zabawy rodzica z dzieckiem przyjrzymy się wspólnej relacji, jej mocnym i słabszym stronom, reakcjom dziecka na rozstanie z rodzicem, znaczeniu i roli zabawy we wzajemnym kontakcie, możliwościom rozwijania umiejętności bawienia się wspólnie z dzieckiem.

Program dla rodziców pt. Trening relacji przywiązaniowej  jest odpowiedzią na potrzeby rodziców/opiekunów w zakresie wychowania dzieci. Jest to autorski program Stowarzyszenia. Obecna edycja skierowana jest głównie do rodziców małych dzieci. Nasz program to profesjonalna odpowiedź na funkcjonujące w przestrzeni społecznej liczne porady wychowawcze, które często wzajemnie się wykluczają.

W ramach treningu oferujemy solidną podstawę do budowania relacji z dzieckiem. Program jest oparty o teorię przywiązania Johna Bolwby’ego i kontynuatorów jego myśli.  Program treningu pozwala nie tylko na zwiększenie wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania relacji przywiązaniowej, ale przede wszystkim zwiększa kompetencje rodzicielskie w tym zakresie.

Terminy spotkań: dopasowane do indywidualnych możliwości osób zainteresowanych.

Godziny spotkania ustalane są indywidualnie z prowadzącym.

Miejsce realizacji zajęć: Czeladź, ul. Zwycięstwa 6

Osoba do kontaktu: Kamil Sarnowski: 501 394 912; Adrian Drdzeń: 794 130 272

E-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl

Założenia i główna idea treningu:

Zapraszamy do udziału w Treningu relacji przywiązaniowej rodziców małych dzieci. Na podstawie analizy wideo Waszej wspólnej zabawy z dzieckiem przyjrzymy się łączącej Was relacji, reakcjom dziecka na rozstanie, znaczeniu i roli zabawy we wzajemnym kontakcie, możliwościom rozwijania umiejętności bawienia się wspólnie z dzieckiem i innym sposobom pogłębiania relacji z nim. Otrzymacie wiele cennych wskazówek, które będziecie mogli wykorzystać do pogłębiania łączącej Was więzi.

Cele i opis treningu:

Istotnym celem treningu jest zrozumienie roli wczesnej relacji rodzic-dziecko na jego dalszy rozwój i umiejętność budowania satysfakcjonujących związków z innymi osobami. Trening zakłada też wprowadzanie zmian w tej relacji celem jej wzmocnienia pod czujnym okiem specjalistów. Aby skutecznie wzmocnić relację rodzic-dziecko, trzeba ją najpierw dobrze poznać – podczas treningu służy temu rozmowa ze specjalistą, wywiad dotyczący rozwoju dziecka i rodziny oraz obserwacja wspólnej interakcji (nagranie wideo, sesja I-III). Kolejne kroki projektu (sesja IV-XII) to próba wprowadzania zmian w relacji z dzieckiem, aby poprawiały one zadowolenie ze wspólnego kontaktu i zwiększały bliskość.

Adresaci:

Wszyscy rodzice małych dzieci zainteresowani pogłębieniem relacji z dzieckiem. Z udziału w treningu w szczególności mogą skorzystać młodzi rodzice; rodzice samotnie wychowujący dziecko; rodzice z własnymi trudnymi doświadczeniami w rodzinie generacyjnej; rodzice dzieci chorujących przewlekle, doświadczających wczesnych separacji, innych sytuacji trudnych.

Założenia organizacyjne i zasady przyjmowania zgłoszeń:

Trening obejmuje do 12 sesji. Udział w nim ma charakter bezpłatny. Na sesje obejmujące nagrania wideo rodzic zgłasza się razem z dzieckiem. Dokonanie nagrania zależy od wyrażenia dobrowolnej  zgody przez opiekuna. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń i kwalifikacja po sesji I, czy dany rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla zgłaszanego problemu.

Uwaga! Udział we wszystkich działaniach ma charakter bezpłatny. Dla wygody pracy jednak ilość miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o uprzednią rezerwację miejsca.