Trenerzy

Nasza kadra trenerska obejmuje obecnie certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), certyfikowanych profilaktyków systemowych (certyfikat Krainy Świetlików), członków Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, doświadczonych prawników.

.

Liliana Krzywicka

Krzywicka. Lmgr psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach wymienionych wcześniej zagadnień.

Małgorzata Szulik

szulikmPsycholog, wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, trener PTP. Od lat zajmuje się diagnozą interwencją u terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie. Wiele lat pracowała, jako psychoterapeutka oraz diagnosta w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współprowadzi własną fundację Fundacja Dobrych Praktyk.

Adrian Drdzeń

adrian

pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, superwizor IPZ PTP, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej. Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Aleksander Mańka

amTerapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, adiunkt akademicki. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie profilaktyki i terapii problemów rodzinnych i partnerskich. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią główną strategię jego oddziaływań. Podczas wieloletniej praktyki łączonej z pracą naukową na uczelniach krajowych i zagranicznych, zdobył bogate doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu problemom funkcjonowania w związku partnerskim i rodzinie. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących tej problematyki.

Kamil Sarnowski

kamilspsycholog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pracuje pod superwizją. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z wczesnodziecięcymi relacjami matka-dziecko i ich wpływ na rozwój struktur osobowości, problematyka zaburzeń przywiązania, jak również psychoterapia niemowląt. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną dorosłych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi

Patrycja Walczyńska-Skrzypiec

patrycja_wilczynskaJestem Adwokatem, i prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką, która specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. Od lat współpracuję z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagam ofiarom przemocy domowej oraz osobom, które z uwagi na niski status społeczny potrzebują pomocy prawnej. Wsparcia udzielam przystępnym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. Moim celem jest zapewnienie opieki osobom, które nie mają wiedzy prawniczej, poprzez konsultacje problemów z jakimi się zmagają, pisanie pism procesowych i przygotowywanie do rozpraw sądowych.

Prowadzę również wykłady oraz warsztaty dla pracowników socjalnych, oraz funkcjonariuszy państwowych w zakresie Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Procedury Niebieskiej Karty.

Beata Zakrzewska Cupiał

beata_zakrzewskaPsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii „systemowa terapia rodzin”. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.