Strona główna> Szkolenia > Szkolenia otwarte
Szkolenia otwarte

Jako Stowarzyszenie jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów organizującym od kilku lat specjalistyczne szkolenia dla psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i studentów. Staramy się na bieżąco badać oczekiwania i potrzeby uczestników i dostosowywać do nich tematykę szkoleń, łącząc wieloletnie doświadczenie z odkryciami i wymaganiami nowoczesności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

Szkolenie |Identyfikacja symptomów i podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci .
Adresaci: pracownicy placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
.
Czas trwania: 2 dni – 16 godzin dydaktycznych.
.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji krzywdzenia dzieci oraz podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.
.
Termin: listopad 2017r.

Więcej

Rejestracja: Nabór na zajęcia został zakończony.
Liczba miejsc: 20
Prowadzący:
Adrian Drdzeń
Miejsce: Pracownia Orange, Czeladź, ul. Zwycięstwa 6

Cele szkolenia:

  • uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci,
  • przekazanie podstawowej wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego,
  • wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych krzywdzeniem.


.stopka_www

Szkolenie |Budowanie kontaktu pomocowego z dzieckiem– jak dziecko może przeżywać wsparcie .
Adresaci: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.
.
Czas trwania: 1 dzień – 10 godzin dydaktycznych.
.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników wiedzy na temat czynników warunkujących, bądź utrudniających wejście dziecka w kontakt pomocowy i przyjmowanie opieki.
.
Termin:
07.10.2017r.

Więcej

Rejestracja: Nabór na zajęcia został zakończony.
Liczba miejsc: 12
Prowadzący:
Kamil Sarnowski
Miejsce:
Pracownia Orange, Czeladź, ul. Zwycięstwa 6

stopka_www
Szkolenie |Zespół stresu pourazowego u dzieci – jak rozpoznawać i leczyć .
Adresaci: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.
.
Czas trwania: 1 dzień – 5 godzin dydaktycznych.
.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności rozpoznawania syndromu PTSD u dzieci oraz podstawowych wskazówek dotyczących podejmowania działań w tym zakresie .

Termin: 16.10.2017r.

Więcej

Rejestracja: Nabór na zajęcia został zakończony
Prowadzący: Paulina Wróbel
Miejsce: Pracownia Orange, Czeladź, ul. Zwycięstwa 6


Cele szkolenia
:

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania syndromu PTSD u dzieci,
  • poznanie specyfiki wykorzystania seksualnego dziecka jako zdarzenia traumatycznego,
  • pogłębianie rozumienia adaptacyjnych i nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie dziecka z traumą,
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem i podejmowania współpracy z rodziną,
  • poznanie sposobów pomagania dziecku w sytuacji traumy – w oparciu o opisy przypadków.

 .stopka_www