Strona główna> Szkolenia > Szkolenia otwarte
Szkolenia otwarte

Jako Stowarzyszenie jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów organizującym od kilku lat specjalistyczne szkolenia dla psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i studentów. Staramy się na bieżąco badać oczekiwania i potrzeby uczestników i dostosowywać do nich tematykę szkoleń, łącząc wieloletnie doświadczenie z odkryciami i wymaganiami nowoczesności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

Szkolenie |Identyfikacja symptomów krzywdzenia i wykorzystania seksualnego dzieci .
Adresaci: pracownicy placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
.
Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (×45 min) + przerwy.
.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci oraz diagnozy dziecka krzywdzonego
.
Termin: 23.05.2018r., godz. 9.00 – 16.00
Rejestracja: do 11.05.2018r.

Więcej

Cena: 220zł brutto* – 20% zniżki przy dokonaniu zgłoszenia do 27.04.2018r.

Cena obejmuje realizację szkolenia, zgodnie z założeniami  merytorycznymi;  poczęstunek podczas przerw (kawa, herbata, ciastka); materiały szkoleniowe  w formie papierowej i elektronicznej; imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

* Płatności za udział w szkoleniu zostaną uruchomione po zebraniu się grupy min. 10 osób, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Liczba miejsc: 20
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, Czeladź, ul. Zwycięstwa 6

Po szkoleniu uczestnicy:

  •     są uwrażliwieni na problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
  •     znają formy krzywdzenia dzieci, czynniki ryzyka krzywdzenia oraz symptomy u dzieci
  •     doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego;
  •     lepiej zauważają i diagnozują dzieci krzywdzone lub zagrożone krzywdzeniem;
  •     wiedzą, w jaki sposób nawiązać kontakt i prowadzić rozmowy w sytuacji podejrzenia krzywdzenia.

Prowadzący: Adrian Drdzeń

pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Gniazdo” w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci w ramach programu Chronimy Dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego.

Formularz Rejestracyjny (kliknij).