Strona główna> Specjaliści Centrum
Specjaliści Centrum
Kamil Sarnowskiterapeuta, koordynator Centrum kamil

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Robię to co lubię i daje mi to wystarczającą satysfakcję. To co mnie głównie interesuje to praca z dzieckiem i z rodzicami, uważam bowiem, że te wczesne interwencje mają największe szanse powodzenia (choć z tym bywa różnie). Uważam, że zmiana jest możliwa ale wymaga to czasu, dlatego też preferuję pracę długoterminową w nurcie psychodynamicznym. W relacji terapeutycznej szukam przyczyn cierpienia pacjenta, nie koncentruje się tylko i wyłącznie na objawach. Efekty takiej pracy są długotrwałe i zwiększają szansę na to, że w przypadku ewentualnych nawrotów pacjent poradzi sobie sam, bez powrotu na terapię.

Ukończyłem czteroletnie, całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Brałem też udział w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Pracuję pod superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę terapię indywidualną: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Aleksandra Stawecka-Kunkelterapeuta

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Otrzymała dyplom 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w oparciu o metodę  psychodynamiczną. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła m.in. odbywając staż kliniczny w NZOZ „Feniks” w Sosnowcu a także prowadząc praktykę prywatną. Swoją wiedzę i doświadczenie nadal pogłębia uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

Paulina Wróbelterapeuta

IMG_8518Psycholog, trener, w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywała m.in. NZOZ Siloe w Myszkowie (aktualnie), RODK i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Od kilku lat pracuje z dziećmi podczas różnorodnych form zajęć, m.in. o charakterze profilaktycznym. Stale szkoli się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej, swoją pracę poddaje superwizji.

Beata Zakrzewska-Cupiałterapeuta

beata_zakrzewskaPsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii „systemowa terapia rodzin”. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Adrian Drdzeń

adrianpedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Gniazdo” w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 6 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.