Strona główna> Specjaliści Centrum
Specjaliści Centrum
Kamil SarnowskiPsycholog, psychoterapeuta, koordynator Centrum

kamilPsycholog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pracuje pod superwizją.  Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi i z młodzieżą. W kręgu jego zainteresowań znajdują się wczesne relacje dziecko-rodzic i ich wpływ na kształtowanie się struktur osobowości.

Aleksandra Stawecka-KunkelPedagog, psychoterapeuta

.Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Otrzymała dyplom 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapię grupową dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną, prowadzoną w oparciu o metodę psychodynamiczną, poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako psychoterapeuta m.in. w NZOZ „Feniks” w Sosnowcu i prowadząc praktykę prywatną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Paulina WróbelPsycholog, psychoterapeuta

IMG_8518Psycholog, trener, w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywała m.in. NZOZ Siloe w Myszkowie (aktualnie), RODK i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Od kilku lat pracuje z dziećmi podczas różnorodnych form zajęć, m.in. o charakterze profilaktycznym. Stale szkoli się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej, swoją pracę poddaje superwizji.

Beata Zakrzewska-Cupiałpsychoterapeuta

beata_zakrzewskaPsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii „systemowa terapia rodzin”. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Adrian Drdzeńpedagog, terapeta

adrianpedagog, rekomendowany trener warsztatu umiejętności społecznych PTP, superwizor IPZ PTP. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci; certyfikowany ekspert treningu relacji przywiązaniowej; praktyk metody Kids’ Skills. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje w prowadzeniu wsparcia dla młodszych dzieci  i ich rodziców/opiekunów. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie  doświadczenie w prowadzeniu grupowych form wsparcia dla rodziców/opiekunów. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). 

Agnieszka WoszPsycholog, diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_386723456pepper-745x1024.jpgPsycholog dziecięcy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej zdobyte w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest certyfikowanym diagnostą Skali NBAS – Skali Oceny Zachowania Noworodka T. Brazeltona. Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów „Gniazdo”. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół neuropsychologii oraz psychologii rozwojowej, zwłaszcza w obszarze rozwoju małego dziecka. Stale doskonali warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z tego zakresu. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szpitalu ginekologiczno – położniczym oraz ośrodku adopcyjnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną) oraz z zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi. Udziela także poradnictwa wychowawczego.

Wioletta Maciejewska – KisielPedagog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta, pedagog, studentka IV roku psychologii. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 4-letni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenie I-go stopnia w psychodramie morenowskiej (Psychodrama Association for Europe) oraz Szkołę Trenerów Meritum. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej nabywane w pracy z osobami chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami nerwicowymi oraz z dziećmi i młodzieżą. W pracy terapeutycznej korzysta z elementów pracy z ciałem, choreoterapii, bioenergetyki Lowena, psychodramy, technik relaksacyjnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoedukacji dla pacjentów i ich rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.