Strona główna> Specjaliści Centrum
Specjaliści Centrum
Kamil Sarnowskiterapeuta, koordynator Centrum

kamilpsycholog, psychoterapeuta. Ukończył całościowe, 4 letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pracuje pod superwizją. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z wczesnodziecięcymi relacjami matka-dziecko i ich wpływ na rozwój struktur osobowości, problematyka zaburzeń przywiązania, jak również psychoterapia niemowląt. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi i z młodzieżą.

Aleksandra Stawecka-Kunkelterapeuta

.Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Otrzymała dyplom 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapię grupową dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną, prowadzoną w oparciu o metodę psychodynamiczną, poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako psychoterapeuta m.in. w NZOZ „Feniks” w Sosnowcu i prowadząc praktykę prywatną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Paulina Wróbelterapeuta

IMG_8518Psycholog, trener, w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi zdobywała m.in. NZOZ Siloe w Myszkowie (aktualnie), RODK i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Od kilku lat pracuje z dziećmi podczas różnorodnych form zajęć, m.in. o charakterze profilaktycznym. Stale szkoli się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej, swoją pracę poddaje superwizji.

Beata Zakrzewska-Cupiałterapeuta

beata_zakrzewskaPsycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii „systemowa terapia rodzin”. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Adrian Drdzeń

adrianpedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Gniazdo” w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 6 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.