Strona główna> Trenerzy studium
Trenerzy studium
Liliana Krzywicka

magister psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach.

Grzegorz Wrona

ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Specjalista w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultant Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Warszawie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Od dziesięciu lat wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Były konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście oraz współpracownik Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA oraz superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskie Karty, współautor poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autor artykułów w piśmie „Niebieska Linia” oraz współprowadzący audycje „Dość Przemocy” w radiu TOK FM.

Adrian Drdzeń

pedagog, trener umiejętności społecznych, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym  na rozwiązaniach. Ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Gniazdo” w Katowicach, kurs specjalistyczny z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, specjalista w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA). Od 6 lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów dla szerokiego grona odbiorców z obszaru wsparcia społecznego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, współpracy interdyscyplinarnej w sytuacji przemocy oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

Dorota Jaszczak-Kuźmińska

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Terapeuta Motywujący, Certyfikowany Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Od 23 lat zaangażowana w realizację przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kurator sadowy przy wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa ,konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w warszawskiej dzielnicy Bemowo. Pracownik działu ds. rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorka i współautorka wydawnictw edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie dydaktyczne.

Paulina Wróbel

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych (certyfikat: starszy trener), w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, m.in. w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi działającym przy Stowarzyszeniu Moc Wsparcia (punkt diagnostyczno-interwencyjny), w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współautorka projektów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci (m.in. Programu Profilaktyki i Wspierania Wczesnego Rodzicielstwa, Treningu Relacji Przywiązaniowych). W pracy trenerskiej specjalizuje się w tematyce udzielania pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, rozpoznawania PTSD u dzieci i młodzieży. Stale szkoli się w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Paweł Warchoł

pedagog, policjant. Certyfikowany lider Zespołu Interdyscyplinarnego. Wieloletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnik międzynarodowych projektów w zakresie przemocy domowej (w tym szacowania ryzyka oraz systemu pomocy rodzinom z problemem przemocy). Posiada wieloletnie doświadczenie oraz praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów, dla szerokiego grona odbiorców. Od wielu lat pracuje w obszarze profilaktyki społecznej.