Strona główna> O Projekcie
O Projekcie

Stowarzyszeniem Moc Wsparcia wraz z Miastem Czeladź zainicjowało działanie nowego projektu pt. Bezpieczna Więź – fundamentem na całe życie. W zamierzeniu projekt jest płaszczyzną działań skoordynowanych wokół aktywności na rzecz wspierania wystarczająco dobrego rodzicielstwa. W ramach przewidzianych działań realizowana jest szeroka oferta dla rodziców i ich dzieci, w tym między innymi: warsztaty, zajęcia rozwojowe, Trening relacji przywiązaniowej, grupa wsparcia dla rodziców i grupy psychoedukacjne, jak również poradnictwo specjalistyczne. Wszystko po to, aby zapewnić rodzicom wsparcie w ich niejednokrotnie trudnym zadaniu jakim jest wychowywanie dzieci.

Bezpieczna Więź to przede wszystkim możliwość przyjrzenia się własnym, wzajemnym relacjom z partnerem i dzieckiem. Budowanie bezpiecznej bazy dla naszych dzieci to trudne zadanie, wymagające często pogodzenia sprzecznych uczuć i doświadczeń. W tym rodzicielskim wyzwaniu może pomóc rzetelna wiedza, oparta na doświadczeniu i pracy z kompetentnymi w temacie specjalistami oraz możliwość kontaktu z wieloma rodzicami, którzy niejednokrotnie mają podobne doświadczenia.

Dlatego Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz poprawić kontakt z własnym dzieckiem i wzmocnić się w roli rodzica, zapraszamy do udziału w przygotowanych przez nas działaniach. Nasza oferta koncentruje się w dużej mierze na formach rozwojowych (szkoleniach, warsztatach etc.) Tematem przewodnim spotkań jest rola rodzica w budowaniu poczucia bezpieczeństwa dziecka i jego zdolności do nawiązywania dojrzałych emocjonalnie relacji w przyszłości. 

Kto może skorzystać z oferty wsparcia?

Działania skierowane są przede wszystkim do rodziców/opiekunów dzieci, którzy oceniają swoją relację z dzieckiem jako problematyczną, niewystarczająco dobrą, czy trudną i którzy wobec zaistniałych problemów czują się bezradni. 

Zapraszamy Cię drogi Rodzicu na:

 • trening kompetencji rodzicielskich;
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci, które przejawiają różnego rodzaju trudności
  w funkcjonowaniu emocjonalnym;
 • trening relacji przywiązaniowej;
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne (psycholog, logopeda, prawnik);
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne;
 • spotkania psychoedukacyjne;
 • Klub rodzinny;
 • zajęcia dla dzieci w metodyce Krainy Świetlików;
 • spotkania terapeutyczne indywidualne i dla par.

Uwaga! Spotkania mają charakter nieodpłatnyDla wygody pracy jednak ilość miejsc w grupach (jeżeli działanie zakłada pracę grupową) jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać na załączonym poniżej formularzu w siedzibie Stowarzyszenia Moc Wsparcia, ul. Zwycięstwa 6, Czeladź w godzinach dyżurów rekrutacyjnych: w poniedziałki godz. 16-17, czwartki godz. 12-13.

Dane kontaktowe:
tel. 794 130 272
szkolenia@moc-wsparcia.pl

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji.
 2. Ankieta rekrutacyjna.
 3. Deklaracja uczestnictwa.