Aktualności
Strona główna> Aktualności > Bezpłatna superwizja
Bezpłatna superwizja
7 kwietnia 2020

Stowarzyszenie Moc Wsparcia od kwietnia br. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Superwizja dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja dla osób, które zawodowo pracują z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Do kogo kierowana jest superwizja?

Grupę odbiorców stanowią: socjoterapeuci, wychowawcy świetlic środowiskowych, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne osoby pracujące w tym obszarze (np. pracownicy placówek wsparcia dziennego, asystenci rodziny, zawodowi rodzice zastępczy). 

Jak będzie realizowana superwizja?

W 2020 roku planuje się przeprowadzenie superwizji dla 8 grup superwizyjnych liczących max. do
10 osób. Cykl superwizyjny będzie się składał z min. 6 spotkań. Superwizja będzie realizowana na terenie danego województwa w lokalizacji zapewniającej uczestnikom dogodny dojazd. Miejsce superwizji zostanie określone w późniejszym terminie i przesłane do wiadomości osobom zakwalifikowanym do udziału w spotkaniach.

Projekt będzie realizowany na terenie następujących województw: śląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego. Utworzenie grupy w danym województwie zależne jest od liczby zgłoszeń.

Uwaga!

W związku ze specyfiką działań zaplanowanych w ramach projektu – bazującą na bezpośredniej pracy grupowej, która na dzień dzisiejszy niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa
SARS-CoV-2 zapraszamy do udziału w superwizji w formule on-line (wideorelacji w czasie rzeczywistym). W proponowanym wariancie uczestnikami superwizji on-line będą superwizor oraz 4–7 osób poddających się superwizji.

Superwizje będą prowadzone przez bezpłatny internetowy komunikator głosowy np. Skype, google hangouts.  Technicznym wymogiem dla uczestników będzie posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz kamery (komputer, tablet, telefon). Zaleceniem do udziału w superwizji jest posiadanie w miarę możliwości intymności i przestrzeni dla siebie. W trakcie superwizji zachowane zostaną wszelkie prawidła i zasady, które obowiązują na klasycznej superwizji. Dotyczy to szczególnie sposobu omawiania problemu oraz dyskrecji i poufności w zakresie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w superwizji do zapoznania się ze szczegółową informacją na stronie Stowarzyszenia, a następnie do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 19.04.2020 r. (zakładka Formularz zgłoszenia).

Strona www projektu: www.moc-wsparcia.pl/superwizja-parpa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: kontakt@moc-wsparcia.pl lub telefonicznie 794 130 272.

« powrót