Nabór na bezpłatne Studium
21 marca 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym Studium podczas którego będziesz miał/a możliwość rozwoju własnych kompetencji i zwiększenia wiedzy w obszarze Twojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Model pracy szkoleniowej oparty jest na wieloletnim doświadczeniu praktyków Stowarzyszenia, którzy prezentują najwyższy poziom kompetencji merytorycznych potwierdzony certyfikatami specjalistów i superwizorów w zakresie[…..]

czytaj więcej
Nowy projekt z Fundacją Ikea
16 czerwca 2023

Dzięki dofinasowaniu otrzymanemu od IKEA w ramach regrantingu z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę będziemy mogli poszerzyć ofertę wsparcia w naszym Centrum Pomocy Dzieciom.    Dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy mogli:   – zrealizować ponad 700 h wsparcia terapeutycznego dla dzieci i ich opiekunów, – ponad 70 h grupowych[…..]

czytaj więcej
Konferencja EBTA w Polsce
16 czerwca 2023

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na doroczną (28.) Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association, EBTA), która w tym roku odbędzie się w Polsce, w Sosnowcu, w dniach 15-17.09.2023. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji jest Rezyliencja. Będziemy przyglądać się temu, jak Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach sprzyja[…..]

czytaj więcej
Centrum Pomocy Dzieciom otwarte!
16 czerwca 2023

Stowarzyszenie Moc Wsparcia, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, zainicjowało powstanie w Sosnowcu Centrum Pomocy Dzieciom. Centrum będzie oferować nieodpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. To ósmy taki ośrodek w kraju i pierwszy w województwie śląskim. Właśnie dobiegło końca oficjalne otwarcie Centrum.[…..]

czytaj więcej
Wyniki konkursu przedszkoli
25 kwietnia 2023

Znamy przedszkola realizujące “Krainę Świetlików” Po przeprowadzeniu konkursu, komisja uznała, że wszystkie przedszkola zaprezentowały pomysły spełniające oczekiwania konkursowe. Jednak z uwagi na konieczność wyróżnienia tylko 5 przedszkoli podajemy ranking zgodnie z ocenami członków komisji. Jednocześnie informujemy, że zakwalifikowano do realizacji dodatkowo 5 przedszkoli, które uznano za laureatów[…..]

czytaj więcej
Poszukujemy przedszkoli do realizacji Krainy Swietlików
5 marca 2023

Stowarzyszeniem Moc Wsparcia w partnerstwie z Wydziałem Polityki Społecznej UM w Sosnowcu rozpoczyna nabór przedszkoli do realizacji innowacyjnego programu profilaktycznego pt. „Kraina Świetlików”. Kraina Świetlików, to certyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli. W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym[…..]

czytaj więcej
​A gdyby dzieci mogły wybierać rodziców…
13 września 2022

1. września rozpoczyna się kampania społeczno-medialna Miasta Czeladź. Odbywa się ona pod hasłem: „A gdyby to dzieci mogły wybierać sobie rodziców… Czy ty byś nim został?”. Kampania realizowana jest przez Urząd Miasta Czeladź oraz Stowarzyszenia Moc Wsparcia, przebiega pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej:[…..]

czytaj więcej
Informacja o zakończeniu realizacji projektu
29 lipca 2022

Stowarzyszenie Moc Wsparcia informuje o zakończeniu z dniem 29.06.2022 r. realizacji projektu pn. “Bezpieczna Więź – fundamentem na całe życie”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne[…..]

czytaj więcej
Superwizja z dr Marią John-Borys
18 października 2021

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod wsparcia i rozwoju kompetencji w zawodach związanych z pracą w relacji z drugim człowiekiem, w tym także w obszarze prowadzenia różnego rodzaju grup. Spotkania w ramach superwizji, to proces partnerskiej refleksji, podczas której superwizor tworzy przestrzeń dla szerszego spojrzenia i lepszego zrozumienia relacji “pomagacza” z klientem[…..]

czytaj więcej
Studium – edycja dofinansowana PARPA
21 września 2021

Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Moc Wsparcia po raz kolejny wygrało ogłoszony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs na realizację zadania pt. “Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej”. W ramach wdrażania zadania zostanie zrealizowany interdyscyplinarny cykl szkoleniowy pt. Studium przeciwdziałania przemocy[…..]

czytaj więcej