Cena

Cena szkolenia: 1.750 zł brutto od osoby
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie udziału  oraz poczęstunek kawowy.

Płatność jednorazowa:

1.750zł brutto – przed pierwszym zjazdem, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.

Płatność w ratach:

II raty: 875zł×2
(I rata – nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, II rata – na 14 dni przed III zjazdem)

III raty: 584zł×3
(I rata – j.w., II rata – j.w., III rata – na 14 dni przed IV zjazdem)

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz rejestracji uczestnik otrzyma informację o możliwości uczestniczenia w szkoleniu bądź zapisie na listę rezerwową. W informacji zostanie podany numer konta, na który należy dokonywać wpłat.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.
Rekrutacja trwa do 13.03.2017r.

Regulamin Udziału w Szkoleniach (PDF)

Zapraszamy do zapoznania się z folderem zawierającym m.in. program i opis Studium:
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (>>PDF.) – KLIKNIJ