Strona główna> Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi jest miejscem zrzeszającym wokół siebie prawdziwych pasjonatów i profesjonalistów z obszaru pracy z dzieckiem i rodziną. Zapewniamy optymalne warunki leczenia, sprzyjające budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Działamy w oparciu o najwyższe standardy pracy terapeutycznej. Prowadzimy poradnictwo psychologiczne, konsultacje oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nikogo nie zostawiamy bez pomocy.

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi działa w strukturach Stowarzyszenia Moc Wsparcia. Świadczona pomoc jest odpłatna, jednakże świadczymy również usługi bezpłatne w ramach realizowanych projektów i dotacji z konkursów grantowych.