Strona główna> Konsultacje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
Konsultacje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach indywidualnych prowadzonych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Spotkania skoncentrowane są na budowaniu  zasobów, które mają za zadanie wspierać rodziców w ich kontakcie z dzieckiem. Spotkania pozwalają znajdować w asortymencie rodzica przydatne narzędzia i umiejętności, które może wykorzystać w wychowaniu dziecka. Kluczowym elementem tych spotkań są oczekiwania rodzica oraz cele jakie w związku z nimi chce realizować. W procesie współpracy to rodzic jest ekspertem, a osoba prowadząca kontakt jest jedynie wspierająca.

Oferta kierowana jest szczególnie do rodziców, których dzieci doświadczyły zaburzeń psychicznych na skutek traumy i zaburzeń więzi. Spotkania mają na celu dawać rodzicom przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia.

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach…

…to poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiania dla sytuacji, w której rodzic się znalazła. W ramach tego podejścia nie skupiamy się na problemie, ale szukamy drogi do zmiany sytuacji. To rodzic ma pomysły i wiedzę, jak sobie poradzić z trudnościami, my towarzyszymy mu podczas poszukiwań.

Główne założenia współpracy to:

  • jeśli coś działa rób tego więcej;
  • jeśli coś nie działa, rób coś innego;
  • jeśli coś się nie zepsuło nie naprawiaj

Każdy człowiek pomimo życiowych zmagań ma zasoby, które może wykorzystać w celu polepszenia jakości swojego życia. To rodzic wyznacza cel spotkań, dokonuje oceny postępów i decyduje o momencie zakończenia współpracy. PSR wspomaga zmiany i zamiast szukać przyczyn znalezienia się w danej sytuacji, zajmuje się tym „co się sprawdza” i „co pomaga” oraz jak poszerzyć te działania na inne płaszczyzny życia.

Zapisy pod numerem telefonu:
794130 272

Oferta dostępna jest bezpłatnie w ramach realizowanego projektu pt. Strefa Mocy – wsparcie w sytuacji zaburzeń więzi i krzywdzenia dzieci”.