Wydarzenia
Strona główna> Wydarzenia > “Dzieci się liczą” – nowy projekt we współpracy z FDN
“Dzieci się liczą” – nowy projekt we współpracy z FDN
22 sierpnia 2015

Sezon trwa, mimo to w Stowarzyszeniu nie zwalniamy tempa i przygotowujemy kolejny ważny projekt. Tym razem zapraszamy do wspólnej pracy pracowników przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego w ramach projektu ”Dzieci się liczą”.

We wrześniu rozpocznie się specjalistyczne studium pracy z dzieckiem krzywdzonym obejmujące cykl szkoleń z zakresu skutecznej profilaktyki i interwencji. W ramach projektu zrealizowane zostaną pod okiem superwizorów również zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci oraz powstanie w placówkach całościowy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

!chronimy-dzieci-198x140
Z radością informujemy, iż Fundacja Dzieci Niczyje zgodziła się połączyć działania projektu z ogólnopolskim programem „Chronimy Dzieci”. Dzięki temu instytucje zaangażowane w projekt mogą się ubiegać o rekomendację, poświadczającą wysoki standard ich pracy w obszarze ochrony dzieci.


Poniżej przedstawiamy przewidywane korzyści z udziału w projekcie:

 • Certyfikat  „Chronimy Dzieci” jako placówki spełniającej standard ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  .
 • Upoważnienie do prowadzenia na terenie placówki programu profilaktyczno-edukacyjnego „Kraina Świetlików”, uznanego za najlepszy program profilaktyczny na terenie Polski.
  .
 • Pomoc merytoryczna specjalistów Stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, realizacji programów profilaktycznych, pracy z dzieckiem i rodzicami.
  .
 • Gotowe scenariusze i materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i ich rodzicami dla pracowników oświatowych.
  .
 • Możliwość współpracy przy kolejnych projektach Stowarzyszenia Moc Wsparcia, także w charakterze partnera, także zaproszenia na konferencje i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie.
  .
 • Większa liczba skutecznych interwencji w przypadku podejrzewania przemocy wobec dzieci.
  .
 • Informacja o udziale w projekcie na stronach www  Organizatorów i Partnerów projektu.

Dla pracowników oświaty:

 • Bezpłatny udział w certyfikowanym studium szkoleniowym.
  .
 • Rozszerzenie wiedzy o zjawisku przemocy wobec dzieci i sposobach jego ograniczania.
  .
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania oznak krzywdzenia i budowania skutecznych strategii interwencyjnych i działań pomocowych.
  .
 • Rozwijanie umiejętności wdrażania programów profilaktycznych wzmacniających czynniki ochronne, wspierających zdrowy rozwój emocjonalny dziecka.
  .
 • Zwiększanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dziecka i sposobie wykorzystania tej wiedzy w pracy z dziećmi i ich rodzinami.
  .
 • Możliwość konsultowania swojej pracy i udziału w superwizjach.
  .
 • Nabycie umiejętności w zakresie metod i narzędzi edukacji dzieci w obszarze ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz bezpieczeństwa w sieci.
  .
 • Przygotowanie do prowadzenia zajęć dla rodziców z zakresu wzmacniania kompetencji rodzicielskich.
  .
 • Wzrost wiedzy i kompetencji osób w zakresie wzmacnianie czynników ochronnych dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

Aktualnie trwa rekrutacja do udziału w projekcie. W celu zgłoszenia placówki, prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na STRONIE PROJEKTU. Zapraszamy do rejestracji pedagogów, nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych  z terenu województwa śląskiego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Osoba do kontaktu: Paulina Wróbel, tel. 692 983 276,e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl

KOORDYNATOR

PARNTERZY

Zadanie finansowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Główny obszar priorytetowy: IV.1 „Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły i placówki”.

« powrót