Aktualności
Strona główna> Aktualności > Dziękujemy za udział w konferencji
Dziękujemy za udział w konferencji
11 maja 2016

10 maja w malowniczej scenerii Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi odbyła się I Powiatowa Konferencja „Profilaktyka i interwencja w sytuacji  krzywdzenia małych dzieci”. Konferencja to wspólna inicjatywa naszego Stowarzyszenia oraz Urzędu Miasta Czeladź, przebiegająca pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje.

elek_konferencjaPrzygotowaliśmy konferencję z intencją integracji środowiska osób zawodowo pracujących z dziećmi i ich rodzinami oraz budowy Regionalnego Partnerstwa na Rzecz Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem. Konferencja symbolicznie zawiązała Partnerstwo, będziemy na bieżąco informować o kolejnych krokach w tym obszarze. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy w szczególności pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu będzińskiego.

do_txt_konferencjaPodczas konferencji omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z problematyką profilaktyki i interwencji w sytuacji krzywdzenia małych dzieci, w szczególności rozmawialiśmy o wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie reagowania na symptomy wykorzystania seksualnego i krzywdzenia dzieci. Program konferencji składał się z części wykładowych i warsztatowych. Podczas sesji plenarnej zaproponowaliśmy nowy model systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz przedstawiliśmy podstawowe zasady prowadzenia oddziaływań profilaktycznych. Podczas części warsztatowej uczestnicy ćwiczyli umiejętność identyfikowania symptomów krzywdzenia dziecka, podejmowania interwencji i tworzenia procedur instytucjonalnych w sytuacji podejrzewania krzywdzenia. Czwarty warsztat dotyczył roli bezpiecznych więzi jako podstawowego czynnika ochronnego w rozwoju dziecka.

Cieszymy się, iż Miasto Czeladź zainicjowało budowę Partnerstwa i będzie jego ambasadorem. Mamy nadzieję, iż dobre praktyki w przeciwdziałaniu krzywdzenia wypracowane na terenie miasta staną się inspiracją dla innych miast  i nawiążemy owocną współpracę – mówi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej UM w Czeladzi.

W kolejnych tygodniach zaplanowaliśmy wiele inicjatyw służących wzmacnianiu bezpiecznych więzi w rodzinie. Większość działań kierowana będzie do rodziców – odbędą się warsztaty z cyklu „Laboratorium Rodzicielstwa”, żywiołowe spotkania Kreatywnej Krainy Pompona dla rodziców małych dzieci połączone ze wspólną zabawą, grupa edukacyjno-wychowawcza „Wychowanie to też trudne emocje”. Przygotowujemy również niespodzianki dla dzieci oraz harmonogram szkoleń dla profesjonalistów – informuje Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia. – Nasze działania spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego rozszerzamy ofertę. Będzie się działo, tyle na razie możemy zdradzić!

Pena fotorelacja z konferencji dostępna jest na naszym Facebook’u (KLIKNIJ).

« powrót