Aktualności
Strona główna> Aktualności > Inauguracja projektu
Inauguracja projektu
21 września 2015

21 września w Kolegium Służb Społecznych w Czeladzi odbyła się konferencja inaugurująca projekt “Dzieci się liczą”. To projekt profilaktyczny, jego podstawowym celem jest zapobieganie zjawisku krzywdzenia dzieci poprzez wzrost kompetencji profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi oraz wdrożenie innowacyjnych metod profilaktycznych. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Stowarzyszenie Moc Wsparcia we współpracy z miastem Czeladź oraz Fundacją Dzieci Niczyje.
.

W ramach projektu Stowarzyszenie oferuje m.in. udział dla wybranych przedstawicieli placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego w certyfikowanym studium. Kurs trwa 80 godzin, składa się z trzech 2-dniowych warsztatów odbywających się co dwa tygodnie.

!chronimy-dzieci-198x140
Dodatkowo udział w projekcie pozwoli placówkom oświatowym na przyśpieszenie procesu uzyskania od Fundacji Dzieci Niczyje ogólnopolskiego certyfikatu „Chronimy Dzieci” jako wyrazu spełniania wysokich standardów ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.
.

Projekt jest dedykowany nauczycielom  z przedszkoli i szkół podstawowych. Uczestnicy będą nabywać i doskonalić wiedzę z zakresu  rozpoznawania i udzielania wsparcia dzieciom doświadczającym sytuacji trudnych, w tym krzywdzenia. Uczestnicy projektu nauczą się też jak tworzyć i wdrażać  innowacyjne programy profilaktyczne – mówi Paulina Wróbel specjalista ds. edukacji nauczycieli Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Dodatkowo cieszymy się z faktu, iż Fundacja Dzieci Niczyje zgodziła się połączyć działania projektu z ogólnopolskim programem „Chronimy Dzieci”. Dzięki temu instytucje zaangażowane w projekt mogą się ubiegać o rekomendację, poświadczającą wysoki standard ich pracy w obszarze ochrony dzieci. Warto dodać, że będą to pierwsze placówki na terenie śląska posiadające ten certyfikat – mówi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej UM w Czeladzi.

Osoby chętne będą mogły przystąpić do egzaminu na zakończenie całego studium. W wyniku zdania egzaminu będzie można uzyskać certyfikat specjalisty z zakresu profilaktyki systemowej. Certyfikat potwierdza kompetencje w zakresie tworzenia programów profilaktycznych wzmacniających czynniki ochronne.  Wiodącym paradygmatem w działaniach profilaktycznych jest metodyka Krainy Świetlików. Egzamin odbędzie się w ostatnim dniu modułu superwizyjnego.

Warunkami przystąpienia do egzaminu są:

  • ukończenie całego Studium (90% obecności na zajęciach),
  • dostarczenie konspektu autorskiego projektu profilaktycznego wraz opisem przeprowadzonej sesji profilaktycznej (minimum 2 godziny lekcyjne).
KOORDYNATORPARNTERZY

W sprawach merytorycznych dotyczących projektu, prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@moc-wsparcia.pl

Zadanie finansowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Główny obszar priorytetowy: IV.1 „Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły i placówki”.

« powrót