Strona główna> Jak pracujemy
Jak pracujemy
W naszej pracy stawiamy na wysoką kompetencję i rzetelność…

…podejmowanych przez Nasz zespół działań. Wszyscy pracujący w Centrum terapeuci są osobami wyszkolonymi w sztuce psychoterapii,  mającymi za sobą całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Naszą pracę poddajemy ciągłej superwizji, a dzięki zróżnicowaniu prezentowanych przez Naszych terapeutów podejść jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa kompleksowy system pomocy.

Przestrzegamy tajemnicy zawodowej

Wszystko to, co dzieje się w gabinecie terapeutycznym objęte jest tajemnicą zawodową. Terapeuta nie może bez zgody pacjenta udzielać jakichkolwiek informacji na temat procesu terapeutycznego, a także nie może ujawnić faktu pozostawania danej osoby w procesie  psychoterapii. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły określone przez Ustawę o Ochronie Zdrowia Psychicznego, takie jak: zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta, sytuacja krzywdzenia (ofiara znęcania się, molestowania seksualnego itp.). Wtedy Naszym obowiązkiem jest poinformowanie odpowiednich służb czy organów ścigania.

Nasz zespół poddaje swoją pracę regularnej superwizji. 

Superwizja jest formą wsparcia dla psychoterapeuty, dzięki niej zwiększa się efektywność stosowanych przez niego interwencji, co stanowi korzyść również dla pacjenta. Superwizorami są osoby doświadczone w pracy terapeutycznej, posiadające certyfikowane w tym zakresie umiejętności, potwierdzone certyfikatem superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nasi psychoterapeuci są nadzorowani przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Każda osoba zgłaszająca się do Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi po pomoc może liczyć na wyjaśnienie wszelkich kwestii formalnych, a także tego z czym wiąże się proces psychoterapii.