Aktualności
Strona główna> Aktualności > Konferencja EBTA w Polsce
Konferencja EBTA w Polsce
16 czerwca 2023

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na doroczną (28.) Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association, EBTA), która w tym roku odbędzie się w Polsce, w Sosnowcu, w dniach 15-17.09.2023.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji jest Rezyliencja. Będziemy przyglądać się temu, jak Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach sprzyja tworzeniu przestrzeni i kontekstów do wzmacniania potencjału zaradczego klientów borykających się z następstwami trudnych doświadczeń. Chcemy poświęcić też na kwestię “help the helpers”, czyli tego, jak pomagacze mogą dbać też o siebie. Temat wydaje się nam szczególnie istotny w aktualnym czasie, gdzie wielu specjalistów-pomagaczy reagując na sytuację napaści Rosji na Ukrainę i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny podjęło się trudnego zadania pracy wokół interwencji kryzysowej, traumy, utraty. Część specjalistów, uchodźców z Ukrainy to ludzie, którzy pomagają, sami będąc w doświadczeniu wojny. 

Mamy głęboką nadzieję, że 28. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej będzie miejscem spotkań, platformą wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się dla zainteresowanych specjalistów tak z Polski, Ukrainy oraz całej Europy.

Zapraszamy na stronę poświęconą konferencji na której dostępne są szczegółowe informacje m. in. program konferencji, propozycja bazy lokalowej z preferencyjnymi cenami, sposób dojazdu.

www.ebta2023.eu

We are honored to invite you to the annual (28th) Conference of the European Brief Therapy Association (EBTA), which this year will be held in Poland, in Sosnowiec, on 15th-17th September 2023.

The theme of this year’s Conference is EXPLORING RESILIENCE – SF quests!

 We will explore how a solution-focused brief therapy (approach) promotes the creation of spaces and contexts that enhance the remedial potential of clients who face the after-effects of difficult experiences. We also would like to highlight the topic of „help the helpers”, i.e., how helpers can also take care of themselves. The topic seems to us particularly significant when many specialists reacting to Russia’s attack on Ukraine undertook the difficult task of working with crisis intervention strategies, trauma, and loss. Part of the specialists, who help others, are refugees from Ukraine and victims of the war.

We deeply hope that the 28th Conference of the European Brief Therapy Association will be a place for meetings, exchanging experiences, and mutual learning for specialists from Poland, , and all over Europe.  We are looking forward to meet specialists from Ukraine who are currently working in Poland.

Soon we will launch a website dedicated to the conference, where detailed information will be available about conference agenda, the accommodation offers with preferential prices, and means of

« powrót