Strona główna> Konferencja szkoleniowa
Konferencja szkoleniowa

Konferencja “Dzieci się liczą” – wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w placówkach oświatowych

.

Konferencja stanowi wprowadzenie do Modułu I “Przemoc seksualna wobec dzieci – rozpoznawanie i interwencja” w ramach całościowego szkolenia “Studium pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia – skuteczna profilaktyka i interwencja”.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, psycholodzy, pedagodzy szkolni zakwalifikowaniu do udziału w całościowym szkoleniu “Studium pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia – skuteczna profilaktyka i interwencja”.

Termin:

Miejsce:
Koszt: nieodpłatnie.

Czas trwania: 7 godzin szkoleniowych, 1 dzień.

Cele: przedstawienie celu i zasad organizacji szkolenia, integracja uczestników, dostarczenie wiedzy na temat zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci – zagadnienia wprowadzające,dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, , zdobycie przez uczestników umiejętności podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci.

Pliki do pobrania:

.

KOORDYNATORPARNTERZY

W sprawach merytorycznych dotyczących konferencji, prosimy o kontakt pod adresem: szkolenia@moc-wsparcia.pl

Zadanie finansowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Główny obszar priorytetowy: IV.1 „Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania przemocy seksualnej w działalności szkoły i placówki”.