Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Nami:

kontakt w sprawach merytorycznych – szkolenia@moc-wsparcia.pl, 794-130-272;
kontakt w sprawach organizacyjnych i/lub związanych z rekrutacją – kontakt@moc-wsparcia.pl 507 744 924