Strona główna> Trening relacji przywiązaniowej
Trening relacji przywiązaniowej

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że w ramach projektu pn. „Bezpieczna więź-fundamentem na całe życie” we wrześniu 2019 r. ruszą zapisy na Trening relacji przywiązaniowej dla rodziców małych dzieci, w którym na podstawie analizy zabawy rodzica z dzieckiem przyjrzymy się wspólnej relacji, jej mocnym i słabszym stronom, reakcjom dziecka na rozstanie z rodzicem, znaczeniu i roli zabawy we wzajemnym kontakcie, możliwościom rozwijania umiejętności bawienia się wspólnie z dzieckiem.

Trening relacji przywiązaniowej  jest odpowiedzią na potrzeby rodziców/opiekunów w zakresie wychowania dzieci. Jest to autorski program Stowarzyszenia. Obecna edycja skierowana jest głównie do rodziców małych dzieci. Nasz trening to profesjonalna odpowiedź na funkcjonujące w przestrzeni społecznej liczne porady wychowawcze, które często wzajemnie się wykluczają.

W ramach treningu oferujemy solidną podstawę do budowania relacji z dzieckiem. Jego program jest oparty o teorię przywiązania Johna Bolwby’ego i kontynuatorów jego myśli i pozwala nie tylko na zwiększenie wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania relacji przywiązaniowej, ale przede wszystkim zwiększa kompetencje rodzicielskie w tym zakresie.

Uczestnictwo w Treningu relacji przywiązaniowej jest bezpłatne. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr: 501 394 912 lub mailowo: konsultacje@moc-wsparcia.pl

Uwaga! Kwalifikacja do Treningu poprzedzona jest konsultacją z psychologiem. 

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu konsultacji psychologicznej. Możecie to Państwo zrobić telefonicznie bądź mailowo. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących Państwa motywacji i powodów zgłoszenia się na Trening relacji przywiązaniowej. Służy ona również ocenie, czy ta forma wsparcia będzie dla Państwa adekwatna i optymalna, a mówiąc najprościej, czy będzie wystarczająca, żeby pomóc w rozwiązaniu zgłaszanych trudności.

Podczas spotkania zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej do udziału w projekcie. Informacje o zakwalifikowaniu się Państwa bądź nie do projektu zostaną przekazane drogą mailową lub telefoniczną.

W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona, nie każda chętna osoba będzie mogła skorzystać z udziału w Treningu. Jeżeli nie uda się Państwu zakwalifikować na daną edycję to nic straconego, ponieważ utworzymy  listę rezerwową i będziemy się z Państwem kontaktować przy uruchomieniu kolejnej edycji. Zapraszamy również do skorzystania z innych form wsparcia przewidzianych w projekcie, z którymi zapoznacie się klikając na zakładkę Projekt Bezpieczna Więź. Każdy na pewno znajdzie dla siebie coś interesującego.

Do dzieła! Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Założenia i główna idea treningu

Zapraszamy do udziału w Treningu relacji przywiązaniowej rodziców małych dzieci. Na podstawie analizy wideo Waszej wspólnej zabawy z dzieckiem przyjrzymy się łączącej Was relacji, reakcjom dziecka na rozstanie, znaczeniu i roli zabawy we wzajemnym kontakcie, możliwościom rozwijania umiejętności bawienia się wspólnie z dzieckiem i innym sposobom pogłębiania relacji z nim. Otrzymacie wiele cennych wskazówek, które będziecie mogli wykorzystać do pogłębiania łączącej Was więzi.

Cel i opis treningu

Istotnym celem treningu jest zrozumienie roli wczesnej relacji rodzic-dziecko na jego dalszy rozwój i umiejętność budowania satysfakcjonujących związków z innymi osobami. Trening zakłada też wprowadzanie zmian w tej relacji celem jej wzmocnienia pod czujnym okiem specjalistów. Aby skutecznie wzmocnić relację rodzic-dziecko, trzeba ją najpierw dobrze poznać – podczas treningu służy temu rozmowa ze specjalistą, wywiad dotyczący rozwoju dziecka i rodziny oraz obserwacja wspólnej interakcji (nagranie wideo, sesja I-III). Kolejne kroki projektu (sesja IV-XII) to próba wprowadzania zmian w relacji z dzieckiem, aby poprawiały one zadowolenie ze wspólnego kontaktu i zwiększały bliskość.

Adresci

Wszyscy rodzice małych dzieci zainteresowani pogłębieniem relacji z dzieckiem. Z udziału w treningu w szczególności mogą skorzystać młodzi rodzice; rodzice samotnie wychowujący dziecko; rodzice z własnymi trudnymi doświadczeniami w rodzinie generacyjnej; rodzice dzieci chorujących przewlekle, doświadczających wczesnych separacji, innych sytuacji trudnych.