Strona główna> Laboratorium więzi
Laboratorium więzi

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka pod nazwą „Laboratorium więzi”.

Laboratorium więzi to cykl spotkań, wprowadzający w niezwykły świat potrzeb nienarodzonej jeszcze pociechy. Spotkania przybliżą Wam, przyszłym rodzicom, cały złożony mechanizm procesu budowania więzi z dzieckiem. Pokażą jak budować poczucie bezpieczeństwa w dziecku i zaufanie do otaczającego je świata.

W bezpiecznej i przyjaznej atmosferze postaramy się odpowiedzieć na najczęściej nurtujące pytania i pojawiające się lęki, tak aby pewniej poczuli się w nowej dla siebie roli.

Dlatego też wszystkich zainteresowanych rodziców nienarodzonych jeszcze dzieci zapraszamy w podróż, która ma okazję stać się niezwykłym elementem ich wspólnej drogi z własnym dzieckiem. Pierwsze lata życia Waszego dziecka są najważniejsze.

Uczestnicy zajęć uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czym jest więź? Jaka jest jej rola w rozwoju dziecka?
2. Jak wygląda proces budowania więzi z dzieckiem? Jakie czynniki są kluczowe dla zbudowania poczucia bezpieczeństwa u dziecka?
3. Jaka jest rola mamy a jaka taty w procesie wychowania dziecka?
4. Jak funkcjonują dzieci o różnych typach przywiązania? Jak wyrażają swoje potrzeby? Jak postrzegają rodziców i swoje otoczenie?
5. Jak prawidłowe przywiązanie wpływa na rozwój innych zdolności dziecka?
6. Jaka jest rola zabawy w życiu dziecka?
7. W jaki sposób można wzmacniać wieź z dzieckiem?
8. Jak przebiega rozwój dziecka w różnych obszarach: emocjonalnym, społecznym, poznawczym?

Zajęcia mają charakter nieodpłatny, odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Zwycięstwa 6, Czeladź.

Terminy spotkań: w trakcie ustalania
Godziny spotkania ustalane są indywidualnie z prowadzącym.

Dla wygody i komfortu  pracy ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu:
Kamil Sarnowski
tel. 507 744 924
mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia
dofinansowany przez Gminę Czeladź w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.