Wydarzenia
Strona główna> Wydarzenia > Moc… szkoleń w maju
Moc… szkoleń w maju
4 maja 2015

Maj upłynie w Stowarzyszeniu jak zwykle pracowicie – m.in. przy organizacji szkoleń i warsztatów, do których udziału zapraszamy  specjalistów. Wiosenny sezon szkoleniowy rozpoczęliśmy już 17.04 wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym w Pszowie, podczas realizacji szkolenia „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.

Instytucje pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy zainteresowane rozwojem kwalifikacji swoich pracowników zapraszamy do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń wewnętrznych.

Poniżej niektóre z najbliższych szkoleń:

“Mały złośnik – jak sobie radzić z agresją dzieci”

Adresaci: wychowawcy z przedszkola pracujący z dziećmi w wieku 3-5 lat
Formuła pracy: warsztat, wykład
Termin: 14 maja 2015r.
Miejsce: Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży, Sosnowiec
Czas trwania: 4h
Cel: Nabycie przez uczestników umiejętności reagowania w sytuacjach „trudnego zachowania” dziecka. Nabycie umiejętności udzielania wsparcia przez wychowawców w zakresie: rozumienia potrzeb dziecka, jasnego wyrażania oczekiwań. Nabycie umiejętności udzielania pochwał oraz wyrażania dezaprobaty dla agresywnego zachowania dziecka.

“Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”

Adresaci: kuratorzy z zespołu kuratorskiej służby sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
Termin: maj 2015r.
Miejsce: Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Czas trwania: 4h
Cel: dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osób stosujących przemoc, dostarczenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej trybu interwencyjnego i pomocowego w pracy z osobami stosującymi przemoc, ćwiczenie kontaktu interwencyjnego z osobą stosującą przemoc – jak nakłonić osoby stosujące przemoc do zmiany zachowania, dostarczenie wiedzy na temat oddziaływań korekcyjno-edulacyjnych (wymagania formalne, sposób konstruowania, istotne elementy, kluczowe etapy etc.).

“Praca z dzieckiem krzywdzonym”

Adresaci: pracownicy oświaty pracujący na terenie Miasta Czeladź
Termin: maj 2015r.
Miejsce: Urząd Miejski w Czeladzi
Czas trwania: 4h
Cel: W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami budowania kontaktu pomocowego oraz diagnozy relacji z dzieckiem w oparciu o teorię przywiązania i teorie psychoanalityczne.

Zakres szkolenia obejmie m.in. moduł ćwiczeniowy: przekazywanie informacji małemu dziecku (sceny z życia codziennego); inicjowanie kontaktu z dzieckiem o różnych wzorcach przywiązania; kontakt z dzieckiem ujawniającym wprost sytuację krzywdzenia; rozmowa z rodzicem możliwości i ograniczenia w pracy z dzieckiem krzywdzonym

“Pracownicy oświaty a procedura Niebieskie Karty”

Adresaci: pracownicy oświaty pracujący na terenie Miasta Czeladź
Termin: maj 2015r.
Miejsce: Urząd Miejski w Czeladzi
Czas trwania: 4h
Cel:  Zdobycie wiedzy z zakresu uruchamiania i przebiegu procedury „Niebieskiej Karty” oraz umiejętności rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie.

“Bezpieczna więź, bezpieczne granice”. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców małych dzieci

Adresaci: pracownicy oświaty pracujący z dziećmi w wieku 3-5 lat oraz ich rodzicami na terenie Miasta Czeladź
Termin: maj 2015r.
Miejsce: Urząd Miejski w Czeladzi
Czas trwania: 4h
Cel: Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców małych dzieci na temat bezpiecznych granic, nabycie umiejętności wspierania rodziców i zachęcania ich do wprowadzania potrzebnych zmian w kontakcie z dzieckiem.

« powrót