Aktualności
Strona główna> Aktualności > Dzień Dziecka w Auchan
Dzień Dziecka w Auchan
1 czerwca 2013

1 czerwca współorganizowaliśmy Dzień Dziecka w C. H. Auchan w Sosnowcu. Frekwencja dopisała a zabawa była świetna. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Dla uczest­ni­ków Dnia Dziecka przy­go­to­wano m.in. warsz­taty arty­styczne, kon­kursy i zabawy. Nie zabra­kło rów­nież nagród, słod­kich upo­min­ków i balo­nów. Zapra­szamy do naszej gale­rii. Sporo atrak­cji zapew­niło przed­szkole Aka­de­mia Kolo­ro­wych Podróży. Ani­ma­to­rzy zaba­wiali dzieci od wcze­snych godzin.

Fotorelacja do obejrzenia tutaj.

« powrót