Strona główna> O projekcie
O projekcie

Celem projektu jest zintegrowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci oraz zwiększenie kompetencji specjalistów w zakresie poprawy systemu ochrony dzieci na terenie wybranych gmin Zagłębia i Śląska.

Działania projektu przyczynią się do zwiększenia poziomu wczesnego wykrywania przypadków lub sytuacji wysokiego ryzyka przemocy wobec dzieci w rodzinie poprzez opracowanie i wdrożenie lokalnych polityk ochrony dzieci w wybranych 15 gminach z woj. śląskiego.

Na terenie każdej gminy, która przystąpi do projektu przy wsparciu merytorycznym ekspertów zostanie zainicjowany proces tworzenia Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, który ma zapewnić skuteczną ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbaniem.

Liderki i liderzy wydelegowane/i z poszczególnych gmin do udziału w projekcie wezmą udział w treningu, superwizji, spotkaniach, konferencjach zostaną oni wyposażeni w umiejętność rozpoznawania symptomów krzywdzących zachowań wobec małych dzieci oraz praktyczny standard umożliwiający wczesne wykrywanie przypadków lub sytuacji wysokiego ryzyka przemocy wobec dzieci, który będą implementować na terenie własnej gminy.

Ważnymi odbiorcami pośrednimi są dzieci, pracownicy placówek oświatowych, w których wdrażany będzie standard oraz mieszkańcy i przedstawiciele władz poszczególnych gmin. Efektem projektu będzie przyjęcie w gminach lokalnej polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.