Zespół

Zarząd Stowarzyszenia:

Adrian Drdzeń Prezes Stowarzyszenia
Lidia Musiał     Wiceprezes Stowarzyszenia
Paulina Wróbel    Członek Zarządu
Monika Kaźmierska   Członek Zarządu
Marta Siemańczyk   Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

dr Aleksander Mańka
Beata Zakrzewska-Cupiał
Aleksandra Stawecka-Kunkel

. Beata Zakrzewska Cupiał

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Szkolenia min. w Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychoterapii Integratywnej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i inne. W trakcie czteroletniego kursu psychoterapii „systemowa terapia rodzin”. Doświadczenie w pracy: psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, trening, profilaktyka. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

Adrian Drdzeń

pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, superwizor IPZ PTP, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapeuta/interwent kryzysowy w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert treningu relacji przywiązaniowej; praktyk metody Kids’ Skills. Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów z zakresu pracy z dzieckiem doświadczającym sytuacji trudnej. Członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017-2020.

| gsm: 0048 794 130 272
| e-mail: adrian@moc-wsparcia.pl

Aleksander Mańka

dr n. humanistycznych, wykładowca akademicki, pedagog specjalny, terapeuta, wieloletni wykładowca akademicki. Praktyk w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Główny superwizor i metodyk w programie “Kraina Świetlików”  – autor głównej przypowieści/matrycy programu.

Aleksandra Stawecka-Kunkel

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Otrzymała dyplom 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz terapię grupową dorosłych. Swoją pracę terapeutyczną, prowadzoną w oparciu o metodę psychodynamiczną, poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako psychoterapeuta m.in. w NZOZ „Feniks” w Sosnowcu i prowadząc praktykę prywatną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

.Szulik Małgorzata

specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego oraz superwizje pracy zespołów interdyscyplinarnych. Pracuje w Pracowni Psychologicznej, współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją La Strada.

Liliana Krzywicka

mgr psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, 15 letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach wymienionych wcześniej zagadnień.