Strona główna> Poznaj nas > Rekomendacje
Rekomendacje

Nasze Stowarzyszenie stale się rozwija doskonaląc działania pomocowe względem dzieci i ich rodziców/opiekunów. Staramy się opracowywać i dostarczać usługi bazujące na Naszej wiedzy, ale przede wszystkim na szerokim doświadczeniu klinicznym. Problematyka, którą zajmuje się Stowarzyszenie jest wynikiem Naszej troski o stworzenie dzieciom jak najbardziej wrażliwego i „podtrzymującego” środowiska wychowawczego.

W wyniku tej pracy otrzymujemy cenne słowa uznania i rekomendacje. Poniżej zamieszczamy wybrane z nich.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

.
.Projekt został wybrany podczas krajowych eliminacji do udziału w konkursie Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości (ECPA) w 2013r. oraz był prezentowany na Konferencji Dobrych Praktyk (…) “Kraina Świetlików” została włączona do Toolboxu poświęconego zapobieganiu przemocy domowej w UE

.

.

.Pobierz rekomendację (pdf.) >> Rekomendacja MSW

Fundacja Dzieci Niczyje

.
.Odnosząc się do dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparci cechującej się rzetelnością i profesjonalizmem, Fundacja Dzieci Niczyje wyraża wyraża poparcie dla działalności w/w organizacji i rekomenduje współpracę z nią również innym instytucjom i beneficjentom działań

.

.

.POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA FDN

Śląski Urząd Wojewódzki

.
Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach organizowało Regionalną Konferencję pt. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, która odbyła się w Katowicach 30 września 2013r.

.

Pobierz rekomendację (pdf.) >> Rekomendacja ŚUW

Wiceprezydent Miasta Sosnowiec

.
.Działalność organizacji ukierunkowana jest na ochronę dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Stowarzyszenie udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom i opiekunom. Prowadzi również bardzo innowacyjne działania prewencyjne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci.

.

Pobierz rekomendację (pdf.) >> Rekomendacja UM

Akademia Sztuk Pięknych

.
.Akademia Sztuk Pięknych realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia projekt stworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci krzywdzonych w funkcjonalności dostosowanej do potrzeb małego dziecka. Stowarzyszenie kompetentnie i rzetelnie realizuje podjęte działania.

.

Pobierz rekomendację (pdf.) >> Rekomendacja ASP

European Forum for Urban Security

.

Together with the International Centre for the Prevention of Crime we have selected the project for a collection of promising practices.

.

POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> Rekomendacja EFUS

European Crime Prevention Network

.

POBIERZ Feedback letter (PDF.) >> Feedback letter EUCPN