Strona główna> O kampanii
O kampanii

„A gdyby dzieci mogły wybierać rodziców…” – 1 września ruszyła kampania społeczna realizowana przez Miasto Czeladź i Stowarzyszenie Moc Wsparcia. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że bycie rodzicem jest zadaniem często dużo trudniejszym niż praca zawodowa a ocenę wystawiają nam osoby najbliższe, najbardziej kochane – dzieci.

1. Dlaczego kampania?
Podjęcie roli rodzica z całą pewnością nie jest zadaniem łatwym. Nawet w sprawnie funkcjonujących rodzinach, rodzicielstwu – poza związanymi z tym radościami – towarzyszy równie często stres: związany z wejściem w nową rolę, ze zmęczeniem, trudnością w odczytywaniu potrzeb dziecka. Płacz niemowlęcia, nieumiejętność odczytywania jego potrzeb, zaburzony dotychczasowy nasz rytm życia, brak snu sprawiają, że rodzice małych dzieci często czują się źle w nowej roli, są rozdrażnieni, czasem nie potrafią kontrolować swoich emocji – gniewu, agresji.

Jednocześnie nadal funkcjonuje mit wizerunku rodziców małych dzieci jako osób wypoczętych, szczęśliwych, co sprawia, że rodzice, którzy napotykają na problemy, wstydzą się o tym mówić, traktują swoją sytuację jako niepowodzenie, nie wiedzą także gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia.

2. Cel kampanii.
Kampania na celu zwrócenie uwagi na fakt, że bycie rodzicem jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzić.

Główny komunikat kampanii to: A gdyby dzieci mogły wybierać rodziców – czy Ty byś nim został?!

Kampania ma na celu w sposób prowokacyjny pokazać rodzicom, jak mogą oni być postrzegani przez własne dzieci, przez pryzmat ich potrzeb i oczekiwań względem rodzica. Rodzice zapoznający się z głównymi hasłami kampanii być może zadadzą sobie pytania „czy daję dziecku to, czego ode mnie potrzebuje?”, „co on/ona o mnie w ogóle myśli?”, „a co jeśli nie nadaję się do roli rodzica?”. To są częste obawy rodziców, o których nie chcą rozmawiać, bo towarzyszy im wstyd, poczucie winy, lęk przed oceną. Jednocześnie zamykają sobie drogę na zmianę, poprawę relacji, umocnienie więzi. Kampania może to zmienić.

“Rodzice małych dzieci powinni otrzymać wsparcie, by dysponowali jak największą wiedzą o tym, co sprzyja prawidłowemu i zdrowemu rozwojowi ich dziecka, a co temu szkodzi; by wiedzieli, jak w trudnych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami; by byli świadomi, że w razie problemów związanych z rolą rodzica istnieje szereg instytucji i organizacji, do których mogą zwrócić się po poradę i pomoc” – mówi Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Czeladzi.

3. Co obejmuje kampania
Przewiduje się realizację dynamicznej i wieloaspektowej kampanii informacyjno-medialnej z wykorzystaniem wielu innowacyjnych mechanizmów komunikacji. Kampania będzie kierowana do społeczności lokalnej. Zakładane formy realizacji kampanii to prasa, Internet, telewizja, kampania outdoorowa. Proponowane sposoby realizacji celów obejmuje event promocyjny angażujący społeczność lokalną, kampanię internetową, portale społecznościowe (facebook), cykle informacyjne w lokalnych gazetach, dystrybucja broszur i ulotek, billbordy, youtube.

Kampania, oprócz miasta Czeladź, obejmie swoim zasięgiem miasta ościenne, a dzięki patronatowi organizacji ogólnopolskich, może mieć również zasięg wojewódzki i krajowy.

Głównymi adresatami projektu są rodzice małych dzieci i rodzice spodziewający się dziecka. Oprócz szerokiej oferty warsztatów, wykładów, eventów oraz zajęć połączonych z zabawą z dziećmi, rodzice będą mogli zobaczyć inspirujące i skłaniające dodo refleksji bilbordy, plakaty, ulotki, spoty stanowiące istotny element kampanii informacyjno-medialnej.

Do pobrania informacja o kampanii >> (Plik PDF.)

Kampania społeczna realizowana jest w ramach zadania pt.
“Realizacja na terenie gminy Czeladź kampanii społecznej przeciwko krzywdzeniu dzieci pt. WIESZ=ROZUMIESZ=REAGUJESZ”
współfinansowanego ze środków Gminy Czeladź w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej edycja 2016.