Rekomendacje

Grono naszych zadowolonych klientów rośnie. Poniżej przedstawiamy fragmenty referencji, opinii na temat naszej pracy. Nie ukrywamy, że jesteśmy niezmiernie dumni z tak znakomitych not. Dziękujemy.

Fundacja Dajemy Dzieciom SIłę

 

.
.Odnosząc się do dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparci cechującej się rzetelnością i profesjonalizmem, Fundacja Dzieci Niczyje wyraża wyraża poparcie dla działalności w/w organizacji i rekomenduje współpracę z nią również innym instytucjom i beneficjentom działań

.

.

.POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA FDN

Śląski Urząd Wojewódzki

.
Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach organizowało Regionalną Konferencję pt. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, która odbyła się w Katowicach 30 września 2013r.

.

POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA ŚUW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

.
.Odnosząc się do dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparci cechującej się rzetelnością i profesjonalizmem, Fundacja Dzieci Niczyje wyraża wyraża poparcie dla działalności w/w organizacji i rekomenduje współpracę z nią również innym instytucjom i beneficjentom działań

.

.

.POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> Rekomendacja MSW

Wiceprezydent Miasta Sosnowiec

.
.Działalność organizacji ukierunkowana jest na ochronę dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Stowarzyszenie udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom i opiekunom. Prowadzi również bardzo innowacyjne działania prewencyjne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci.

.

POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA UM

Akademia Sztuk Pięknych

.
.Akademia Sztuk Pięknych realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia projekt stworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań dzieci krzywdzonych w funkcjonalności dostosowanej do potrzeb małego dziecka. Stowarzyszenie kompetentnie i rzetelnie realizuje podjęte działania.

.

POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA ASP

European Forum for Urban Security

.

Together with the International Centre for the Prevention of Crime we have selected the project for a collection of promising practices.

.

POBIERZ REKOMENDACJĘ (PDF.) >> REKOMENDACJA EFUS

European Crime Prevention Network

.

POBIERZ FEEDBACK LETTER (PDF.) >> FEEDBACK LETTER EUCPN