Szkolenia

Zespół szkoleniowy Stowarzyszenia  ma wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych osób zajmujących się wsparciem społecznym. Realizatorzy proponowanych szkoleń swoją pracę dydaktyczną opierają na doświadczeniach pracy z klientami uwikłanymi w przemoc domową, z którymi pracowali interwencyjnie i terapeutycznie a także na doświadczeniach pracy w środowisku lokalnym nad tworzeniem rozwiązań systemowych w przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Realizatorzy szkoleń brali udział w tworzeniu koncepcji i wdrażaniu ważnych procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tworzeniu koncepcji i prowadzeniu działań na rzecz kampanii np.„Wolność od strachu” oraz “Kraina Świetlików”, tworzeniu i realizowaniu programów szkoleniowych realizowanych na terenie całego województwa.

Wśród realizatorów szkoleń są: certyfikowani liderzy i superwizorzy zespołów interdyscyplinarnych.

Po szczegółową ofertę zapraszamy wkrótce.