Strona główna> Szkolenia > Szkolenia otwarte
Szkolenia otwarte

Jako Stowarzyszenie jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów organizującym od kilku lat specjalistyczne szkolenia dla psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i studentów. Staramy się na bieżąco badać oczekiwania i potrzeby uczestników i dostosowywać do nich tematykę szkoleń, łącząc wieloletnie doświadczenie z odkryciami i wymaganiami nowoczesności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych.

treści archiwalne – projekt zakończony 

Budowanie kontaktu pomocowego z dzieckiem – jak dziecko może przeżywać opiekę i pomoc:

Adresaci: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.

Czas trwania: 1 dzień – 5 godzin dydaktycznych.

Cel: zdobycie przez uczestników wiedzy na temat czynników warunkujących, bądź utrudniających wejście dziecka w kontakt pomocowy i przyjmowanie opieki.

Termin: 30.09.2017

Prowadzący: Kamil Sarnowski, Adrian Drdzeń

Cele:

 • Zdobycie wiedzy na temat tego, jak specyfika rozwojowa wpływa na proces wchodzenia w relację pomocową z dzieckiem;
 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu wzorców przywiązaniowych na proces wchodzenia dziecka w relację pomocową;
 • Przyjrzenie się i nadanie znaczenia różnym strategiom obronnym stosowanym przez dzieci.
.

Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci

Adresaci: pracownicy placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.

Czas trwania: 1 dzień, 10 godzin szkoleniowych (×45 min) + przerwy.

Cel szkolenia:

 • uwrażliwienie na problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
 • zaznajomienie z formami krzywdzenia dzieci, czynnikami ryzyka krzywdzenia oraz symptomami u dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego;
 • zwiększenie uważności na dzieci krzywdzone lub zagrożone krzywdzeniem;
 • nabycie umiejętności nawiązania kontaktu i prowadzenia rozmowy w sytuacji podejrzenia krzywdzenia.

Termin: 18.10.2017

Prowadzący: Paulina Wróbel, Adrian Drdzeń

.

Zespół stresu pourazowego u dzieci - jak rozpoznawać i leczyć

.

Adresaci: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodziny, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.

Czas trwania: 1 dzień – 10 godzin dydaktycznych.

Cel: dobycie przez uczestników podstawowych umiejętności rozpoznawania syndromu PTSD u dzieci oraz podstawowych wskazówek dotyczących podejmowania działań w tym zakresie.

Termin: 16.10.2017

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej problematyki stresu pourazowego,
 • poznanie podstawowych sposobów interwencji w przypadku objawów stresu pourazowego u ucznia.
 • rozróżnienie między zwykłym stresem a stresem pourazowym,
 • rozpoznanie objawów stresu pourazowego,
 • znajomość fazy reakcji stresowej.

Prowadzący: Adrian Drdzeń, Paulina Wróbel

.