Strona główna> Oferta na zamówienie
Oferta na zamówienie

Proponowane przez nasz zespół szkolenia mogą odbywać się w formie zamkniętej na zamówienie danej instytucji. Szczegółową tematykę oraz warunki organizacyjne dostosowujemy wtedy do indywidualnych potrzeb danej grupy uczestników.  Możemy wtedy wspólnie ustalić na przykład zakres tematyczny szkolenia, czas jego trwania, miejsce i inne szczegóły organizacyjne, w tym jego koszt.

Szkolenie zamknięte może się okazać dla Państwa szczególnie przydatne, gdy:

 • chcieliby Państwo przeszkolić przynajmniej 5 pracowników danej instytucji;
  .
 • ważne jest dla Państwa wyznaczenie dogodnego terminu i miejsca szkolenia (np. w siedzibie danej instytucji, w trakcie lub po godzinach pracy);
  .
 • zależy Państwu na uzgodnieniu dokładnego zakresu tematycznego, specyficznego dla potrzeb danej grup;
  .
 • chcieliby Państwo, oprócz celów merytorycznych, zadbać też o pozytywny klimat i atmosferę w danym zespole, co sprzyja integracji uczestników, poprawie komunikacji między nimi i rozwoju współpracy.

Poniżej znajdą Państwo obszary tematyczne proponowanych przez nas szkoleń:

linia

Szkoleniaz zakresu pracy z dzieckiem i rodziną


Adresaci
: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.

Oferowane szkolenia:

 • Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
 • Interwencja w przypadku przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka;
 • Podejmowanie interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej,
 • Prawna ochrona dzieci przed krzywdzeniem;
 • Tworzenie i wdrażanie polityki ochrony dzieci w placówce;
 • Kraina Świetlików. Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 5-6 lat;
 • Oswoić złość. Jak prowadzić warsztaty dla rodziców małych dzieci.

Więcej

Oferta szkoleń realizowana jest dla zamkniętych grup odbiorców na zamówienie instytucji/organizacji.

Istnieje możliwość dostosowania szczegółowej tematyki oraz warunków organizacyjnych do indywidualnych potrzeb danej grupy uczestników.  Wspólnie możemy ustalić na przykład zakres tematyczny szkolenia, czas jego trwania, miejsce i inne szczegóły organizacyjne, w tym jego koszt.

Aby zamówić szkolenie zamknięte, należy również skontaktować się z naszymi konsultantkami pod nr telefonu 507 744 924. lub drogą mailową szkolenia@moc-wsparcia.pl. Wspólnie ustalimy zakres tematyczny oraz szczegóły organizacyjne, w tym wycenę szkolenia.

.

linia

Szkoleniadla zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych

Adresaci: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych instytucji biorących udział w procedurze “Niebieskie Karty”.

Oferowane szkolenia:

 • Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach ZI/GR;
 • Grupowa praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • Interwencja w przypadku przemocy w rodzinie;
 • Kontakt z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR,
 • Prawna aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej

Oferta szkoleń realizowana jest dla zamkniętych grup odbiorców na zamówienie instytucji/organizacji.

Istnieje możliwość dostosowania szczegółowej tematyki oraz warunków organizacyjnych do indywidualnych potrzeb danej grupy uczestników.  Wspólnie możemy ustalić na przykład zakres tematyczny szkolenia, czas jego trwania, miejsce i inne szczegóły organizacyjne, w tym jego koszt.

Aby zamówić szkolenie zamknięte, należy również skontaktować się z naszymi konsultantkami pod nr telefonu 507 744 924 lub drogą mailową szkolenia@moc-wsparcia.pl. Wspólnie ustalimy zakres tematyczny oraz szczegóły organizacyjne, w tym wycenę szkolenia.

linia