Oferta
Konsultacja

– to pierwsze spotkania ze specjalistą, mające na celu rozpoznanie problemu i ustalenie najbardziej korzystnej i efektywnej formy pomocy. Na ogół na konsultację składa się od jednego do trzech spotkań. W Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi prowadzimy,  w zależności od charakteru zgłaszanego problemu, konsultacje indywidualne (dla pojedynczych osób), jak również konsultacje rodzinne.

Poradnictwo psychologiczne

–  opiera się na krótkoterminowym, doraźnym kontakcie ze specjalistą, umożliwiającym przyjrzenie się aktualnie zgłaszanemu problemowi z odpowiedniej perspektywy. W poradnictwie  dyrektywność psychologa może być większa niż w innych formach pomocy.

Interwencja kryzysowa

–  jest szczególną formą pomocy psychologicznej, w której pacjent zgłasza się z konkretnym problemem wywołującym kryzys (np.: nagły wypadek w rodzinie, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, doświadczenie przemocy itp…). Praca terapeutyczna koncentruje się na rozwiązaniu aktualnej sytuacji kryzysowej, przywróceniu równowagi psychicznej i stabilizacji niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania pacjenta.
W trakcie interwencji kryzysowej zapewnia się wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, pracuje się nad obniżeniem lęku. Interwencja kryzysowa jest ograniczona czasowo, trwa od kilku do kilkunastu spotkań w dość krótkim czasie. Skutecznie poprowadzona interwencja kryzysowa zapobiega przeobrażeniu się kryzysu w różne choroby o podłożu psychicznym (uzależnienia, depresje, nerwice itp…).

Psychoterapia

– opiera się na długoterminowym kontakcie z psychoterapeutą, a jej celem jest wywołanie trwałej zmiany zachowania poprzez relację terapeutyczną. W Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi prowadzimy terapię indywidualną dzieci i młodzieży. Pracujemy głównie w oparciu o nurt psychoterapii psychodynamicznej.