Strona główna> Organizacja superwizji grupowej
Organizacja superwizji grupowej

Do kogo kierowana jest superwiza:

Główną grupę docelową projektu stanowią osoby, które zawodowo pracują z dziećmi z rodzin z z grupami – trenerów, psychologów, pedagogów, terapeutów, coachów. 

Niedopuszczalne jest delegowanie do udziału w superwizji bez zgody zgłaszanej osoby lub wyciąganie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec osoby, która nie wyrazi zgody na zgłoszenie jej do udziału w superwizji.

Cel superwizji:

Superwizja ma charakter konsultacyjno-wspierający i służy dzieleniu się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądaniu się pracy własnej i innych uczestników superwizji, wzajemnej wymianie doświadczeń, wspólnemu sięganiu po nowe rozwiązania, ujawnianiu i nazywaniu przeżywanych uczuć oraz bezpiecznemu odreagowywaniu trudności. 

Forma i czas trwania:

W 2021 roku zaplanowano realizację czterech spotkań superwizyjnych dla grup liczących max. do 10 osób. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wszystkie spotkania lub udział w pojedynczych spotkaniach w dogodnym dla siebie terminie.

Superwizja będzie realizowana przez komunikator Zoom lub Skype. Linki do spotkania zostaną przesłane osobom zgłoszonym.

Terminy spotkań: 09.11.2021; 07.12.2021; 11.01.2022; 08.02.2022.

Godziny 17.00- 20.00.

Koszt udziału:

Kosz udziału w 3h superwizji wynosi 200 zł.

Rekrutacja:

Zgłoszenia do udziału w superwizji przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza online (klinij). Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie oraz o przewidywanym terminie przekazania informacji o zakwalifikowaniu/zapisaniu na liście rezerwowej.

Rekrutacja trwa do: 03.11.2021

W sprawach dotyczących superwizji, prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@moc-wsparcia.pl
kom: 531 921 674