Strona główna> Płatność
Płatność

Płatność za udział w Studium:

1.900zł brutto – płatne przed pierwszymi zajęciami.
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Płatność w ratach za udział w Studium:

II raty: 1.950 zł – płatne w dwóch ratach 

Pierwsza rata – 1.200 zł (płatne przed pierwszym zjazdem)
Druga rata –      750 zł (płatne 5 dni przed III zjazdem)

III raty: 2.000 zł – płatne w trzech ratach

Pierwsza rata – 1.200,00 zł (płatne przed pierwszym zjazdem)
Druga rata –   400,00 zł (płatne na 5 dni przed III zjazdem)

Trzeci rata –   400,00 zł (płatne na 5 dni przed IV zjazdem)

Po dokonanej rejestracji poprzez Formularz rejestracji uczestnik otrzyma informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu bądź o wpisaniu na listę rezerwową. W informacji zostanie podany numer konta, na który należy dokonywać wpłat.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.
Rekrutacja trwa do 30.04.2021r.

Regulamin_Udziału w Szkoleniu (pdf.)