Strona główna> Poradnictwo specjalistyczne i terapia
Poradnictwo specjalistyczne i terapia

Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że w ramach projektu pn. „Bezpieczna więź-fundamentem na całe życie” od września 2019 r. przewidziano dla Państwa możliwość skorzystania z bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa oraz terapii. Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodziców i opiekunów, którzy borykają się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, czują się bezradni wobec problemów swoich dzieci i chcieliby odzyskać poczucie sprawstwa, a także poczuć się pewniej i stabilniej w roli rodzicielskiej.

Uczestnictwo w poradnictwie i terapii jest bezpłatne. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr: 501 394 912 lub mailowo: konsultacje@moc-wsparcia.pl

Uwaga! Kwalifikacja do terapii poprzedzona jest konsultacją z psychologiem. 

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu konsultacji psychologicznej. Możecie to Państwo zrobić telefonicznie bądź mailowo. Jej celem jest zebranie podstawowych informacji dotyczących Państwa motywacji i powodów zgłoszenia się na poradnictwo/terapię. Służy ona również ocenie, czy ta forma wsparcia będzie dla Państwa adekwatna i optymalna, a mówiąc najprościej, czy będzie wystarczająca, żeby pomóc w rozwiązaniu zgłaszanych trudności.

Podczas spotkania zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej do udziału w projekcie. Informacje o zakwalifikowaniu się Państwa bądź nie do projektu zostaną przekazane drogą mailową lub telefoniczną.

W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona, nie każda chętna osoba będzie mogła skorzystać z udziału w poradnictwie. Jeżeli nie uda się Państwu zakwalifikować na daną edycję to nic straconego, ponieważ utworzymy  listę rezerwową i będziemy się z Państwem kontaktować przy uruchomieniu kolejnej edycji. Zapraszamy również do skorzystania z innych form wsparcia przewidzianych w projekcie, z którymi zapoznacie się klikając na zakładkę Projekt Bezpieczna Więź. Każdy na pewno znajdzie dla siebie coś interesującego.

Do dzieła! Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja to rozmowa z jednym z rodziców lub obojgiem rodziców, o tym co stanowi powód dla poszukiwania przez nich pomocy.

Tematem spotkania mogą być różne trudności, z którymi Ty jako rodzic/opiekun spotykasz się na co dzień w relacji ze swoim dzieckiem.

Może się okazać, że jedna konsultacja będzie pomocna i zupełnie wystarczająca. A może być tak, że spotkanie będzie wstępnym omówieniem sytuacji i skończy się Waszą wspólną decyzją o dalszej potrzebie współpracy. Co będzie dalej? Razem z psychologiem odbędziesz kilka spotkań konsultacyjnych dzięki, którym lepiej zrozumiesz trudności z jakimi się spotykasz oraz znajdziesz praktyczne pomysły na ich rozwiązanie.

Cykl konsultacji na ogół składa się z 4-6 spotkań. Pierwsze dwa są zebraniem wywiadu na temat obecnej sytuacji dziecka, jego historii oraz trudności zgłaszanych przez rodziców. Na kolejne zapraszani są rodzice z dzieckiem i to na nim koncentrują się spotkania. Cykl spotkań kończy się podsumowaniem procesu diagnostycznego, dającego rodzicom głębsze rozumienie dziecka oraz wspólnym omówieniem tego co dla dziecka i rodziny będzie pomocne w ich codziennym życiu. W sytuacji bardziej złożonych trudności możliwe jest kontynuowanie spotkań lub skierowanie do specjalisty z danego obszaru.

W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 501 394 912.

Spotkania terapeutyczne

W ramach Projektu proponujemy Państwu skorzystanie z nieodpłatnej psychoterapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu określonego problemu lub grupy problemów. W okresie półrocznym będziecie Państwo mogli przyjrzeć się potencjalnym przyczynom trudności i pogłębić swój wgląd w ich rozumienie.

Spotkania mogą mieć charakter terapii indywidualnej lub rodzinnej

Konsultacje logopedyczne

Już wkrótce więcej informacji.

Konsultacje prawne

Już wkrótce więcej informacji.

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 507 744 924; psycholog: 501 394 912.