Aktualności
Strona główna> Aktualności > Poszukiwani wolonatriusze!
Poszukiwani wolonatriusze!
21 sierpnia 2015

Jak pomóc dzieciom borykającym się z różnorodnymi trudnościami? Jak wspierać prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Jak w tym celu wykorzystać pracę z metaforą?   Jak tworzyć i realizować programy profilaktyczne adekwatne do wieku rozwojowego małych dzieci? Tego wszystkiego możesz się dowiedzieć biorąc udział w naszym nowym  projekcie.

Volunteer handsStowarzyszenie Moc Wsparcia rozpoczyna realizację projektu „Dzieci się liczą”. Jego podstawowym celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci poprzez wzrost kompetencji profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi, opracowanie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych metod profilaktycznych. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Czeladzi i we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje.

!chronimy-dzieci-198x140
W projekcie wezmą udział wybrane placówki oświatowe i ich pracownicy z terenu województwa śląskiego, którzy będą się starać o uzyskanie od Fundacji Dzieci Niczyje ogólnopolskiego certyfikatu „Chronimy Dzieci” jako wyrazu spełniania wysokich standardów ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem (www.chronimydzieci.fdn.pl).

Zapraszamy do udziału również wolontariuszy, którzy będą wspierać wdrożenie pilotażowych zajęć profilaktycznych na temat bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, w szczególności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, identyfikacji czynników zagrażających. Przeprowadzenie zajęć zakłada pracę z grupą dzieci w czasie co najmniej dwóch godzin lekcyjnych. Udział w programie to szansa na zdobycie praktycznej umiejętności pracy z małym dzieckiem i jego rodzicami.

Zapraszamy absolwentów i studentów 4 i 5 roku kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika lub kierunków pokrewnych.

Wolontariusz:

 • weźmie udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu metodyki programu,
  .
 • odbędzie grupowe superwizje,
  .
 • pomoże w realizacji projektu (praca z grupą dziecięcą w godzinach dopołudniowych w wybrane dni – co najmniej dwie godziny lekcyjne),
  .
 • będzie mieć możliwość udziału w grupie kompetencji wychowawczych dla rodziców w roli obserwatora,
  .
 • otrzyma specjalistyczne wsparcie od opiekuna wolontariatu i ekspertów merytorycznych projektu,
  .
 • będzie mógł uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów (po uzgodnieniu z opiekunem wolontariatu),
  .
 • otrzyma certyfikat udziału w projekcie, na prośbę pisemne referencje.

Cel wolontariatu

 • wspomaganie w wybranych placówkach wdrażania standardów Certyfikatu  „Chronimy Dzieci” – placówki spełniającej standard ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
  .
 • wsparcie dla pracowników placówek oświatowych w zakresie budowania Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
  .
 • pomoc w realizacji wybranych modułów innowacyjnego projektu profilaktycznego „Kraina Świetlików”;
  .
 • celem wolontariatu jest również zdobycie przez wolontariusza praktycznej umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem i jego rodziną, świadczenia pomocy edukacyjnej rodzicom biorącym udział w projekcie, udział jako obserwator lub pomocnik w grupach kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Uwaga! Projekt będzie się odbywać na terenie województwa śląskiego. Część działań (szkolenia i spotkania superwizyjne) będzie organizowanych w Sosnowcu i Czeladzi.

Współpraca z wolontariuszami realizowana jest w formie umowy wolontarystycznej (możliwość otrzymania referencji/ odbycia praktyk studenckich).

Zgłoszenia prosimy przysłać na adres wolontariat@moc-wsparcia.pl do 18 września 2015 roku (wraz z krótkim opisem motywacji udziału w programie). Osoby, które nadeślą zgłoszenie zostaną zaproszone na konferencję wprowadzającą w metodykę i założenia programu (więcej o konferencji kliknij TUTAJ).

Dodatkowe informacje:

Ewa Długajczyk
koordynator ds. wolontariatu

wolontariat@moc-wsparcia.pl

KOORDYNATOR PARNTERZY « powrót