Aktualności
Strona główna> Aktualności > Poszukujemy przedszkoli do realizacji Krainy Swietlików
Poszukujemy przedszkoli do realizacji Krainy Swietlików
5 marca 2023

Stowarzyszeniem Moc Wsparcia w partnerstwie z Wydziałem Polityki Społecznej UM w Sosnowcu rozpoczyna nabór przedszkoli do realizacji innowacyjnego programu profilaktycznego pt. „Kraina Świetlików”.

Kraina Świetlików, to certyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli. W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w kraju oraz reprezentowała Polskę w konkursie na najlepszy europejski program profilaktyczny w trakcie konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Od 2012r. program jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

Innowacyjny aspekt programu polega ……

…na tym, że łączy on w sobie trzy istotne płaszczyzny: wsparcie rozwoju emocjonalnego (wzmacnianie czynników ochronnych), wczesne wykrywanie oraz wczesną interwencję wobec przypadków krzywdzenia dzieci. Tłem i inspiracją do pracy z dziećmi jest przypowieść Kraina Świetlików. Treść przypowieści ma cechy metafory pozostawiającej dzieciom swobodę w jej interpretacji. Najistotniejszym materiałem diagnostycznym i przesłanką do konkretnej pracy będą interpretacje dzieci, ich sposób rozumienia treści oraz zakres problemów jakie podejmą.

W pierwszej fazie następuje prezentacja głównej przypowieści pt. Kraina Świetlików stanowiąca matrycę dla całej pracy profilaktycznej. Dzieci w wieku 4-5 lat doświadczają całej gamy uczuć i doświadczeń np. konflikty w domu, utrata bliskiej osoby lub rzeczy, z którym związane są określone emocje. Kolejne sesje kontaktu z dziećmi stanowią sekwencję spójną z modelem ewentualnych przeżyć dziecka, związanych z sytuacją trudną/doświadczaniem krzywdzenia: poczucie bezradności, niezrozumienie intencji, niezrozumienie sytuacji, potrzeba pomocy, poczucie odpowiedzialności, potrzeba miłości, poczucie strachu (łącznie 6 sesji).

W ramach realizacji programu oferujemy:
 • komplet materiałów merytorycznych do przeprowadzenia zajęć (wizualizacje postaci, nagrane bajki, scenariusze zajęć, materiały techniczne etc.);
 • udział pracowników przedszkola w certyfikowanym z zakresu metodyki programu;
 • każda placówka otrzyma dodatkowo wsparcie 2 specjalistów;
 • wsparcie merytoryczne i superwizyjne ekspertów programu;
 • po zakończonym projekcie nadanie placówce „Certyfikatu świetlika” – miano placówki spełniającej standard ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
W ramach realizacji programu oczekujemy:
 • wskazania 2 pracowników do koordynowania projektu w placówce;
 • udziału minimum jednego pracownika w warsztatach przygotowujących do realizacji programu (3 spotkania wykładowe po 2h; 3 spotkania warsztatowe po 3h (łącznie 15h) – odbywające się raz w tygodniu we wtorki lub czwartki około godziny 12.00);
 • opracowanie przy wsparciu ekspertów programu strategii realizacji programu w placówce;
 • przeprowadzenia 6 sesji programu według zaproponowanego scenariusza z zastosowaniem zaproponowanych narzędzi;
 • przeprowadzenie z dziećmi rozmowy ewaluacyjnej nt. zajęć;
 • wypełnienia przez osobę prowadzącą ankiety na temat przeprowadzonych zajęć.

Zgłoszenia prosimy przysłać na adres kraina@moc-wsparcia.pl do dnia 17 marca 2014 roku.

Przedszkola, które nadeślą zgłoszenie do udziału w programie zostaną zaproszone na spotkanie wprowadzające w metodykę i założenia programu, które odbędzie się w czwartek 20.03.2014r. o godzinie 12.00 w budynku głównym Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 20).

Spośród zgłoszonych przedszkoli po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji wybrane zostanie  5 placówek do przeprowadzenia zajęć.

Dodatkowe informacje:
794 130 272
kraina@moc-wsparcia.pl

« powrót