Aktualności
Strona główna> Aktualności > Poszukujemy wolontariuszy do realizacji Krainy Świetlików
Poszukujemy wolontariuszy do realizacji Krainy Świetlików
10 marca 2014

Z jakimi problemami związanymi ze swoją aktywnością borykają się małe dzieci? Jak tworzyć programy profilaktyczne adekwatne do wieku rozwojowego małych dzieci? Jaka jest rola regulacji emocji w życiu dziecka? Jak skutecznie pracować metaforą z małym dzieckiem? Interesuje cię wolontariat w ramach innowacyjnego programu profilaktyki?

poczukujemy_wolontariuszy

Stowarzyszenie Moc Wsparcia prowadzi nabór wolontariuszy do udziału w programie „Kraina Świetlików”. Czekamy na zgłoszenia chętnych do 29 marca 2014r. Udział w programie to szansa na zdobycie praktycznej umiejętności pracy z małym dzieckiem i jego rodzicami!

Zapraszamy absolwentów i studentów 4 i 5 roku kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika lub kierunków pokrewnych.

Kraina Świetlików, to certyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli. W 2013r. Kraina Świetlików została wybrana przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w kraju oraz reprezentowała Polskę w konkursie na najlepszy europejski program profilaktyczny w trakcie konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Od 2012r. program jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

Innowacyjny aspekt programu polega ……

…na tym, że łączy on w sobie trzy istotne płaszczyzny: wsparcie rozwoju emocjonalnego (wzmacnianie czynników ochronnych), wczesne wykrywanie oraz wczesną interwencję wobec przypadków krzywdzenia dzieci. Tłem i inspiracją do pracy z dziećmi jest przypowieść Kraina Świetlików. Treść przypowieści ma cechy metafory pozostawiającej dzieciom swobodę w jej interpretacji. Najistotniejszym materiałem diagnostycznym i przesłanką do konkretnej pracy będą interpretacje dzieci, ich sposób rozumienia treści oraz zakres problemów jakie podejmą. W pierwszej fazie następuje prezentacja głównej przypowieści pt. Kraina Świetlików stanowiąca matrycę dla całej pracy profilaktycznej. Dzieci w wieku 4-5 lat doświadczają całej gamy uczuć i doświadczeń np. konflikty w domu, utrata bliskiej osoby lub rzeczy, z którym związane są określone emocje. Kolejne sesje kontaktu z dziećmi stanowią sekwencję spójną z modelem ewentualnych przeżyć dziecka, związanych z sytuacją trudną/doświadczaniem krzywdzenia: poczucie bezradności, niezrozumienie intencji, niezrozumienie sytuacji, potrzeba pomocy, poczucie odpowiedzialności, potrzeba miłości, poczucie strachu (łącznie 6 sesji).

Cel wolontariatu

Celem wolontariatu jest pomoc w realizacji innowacyjnego projektu profilaktycznego „Kraina świetlików”. W każdej placówce przedszkolnej program będzie realizowany przez lidera programu (pedagog, psycholog zatrudniony w placówce) oraz 2 wolontariuszy wspomagających.

Celem wolontariatu jest również zdobycie przez wolontariusza praktycznej umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem i jego rodziną, świadczenia pomocy edukacyjnej rodzicom biorącym udział w projekcie, udział jako obserwator lub pomocnik w grupach kompetencji wychowawczych dla rodziców. Współpraca z wolontariuszami realizowana jest w formie umowy wolontarystycznej.

Oferujemy

• Udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu metodyki programu
• Udział w superwizjach grupowych;
• Udział w grupie kompetencji wychowawczych dla rodziców w roli obserwatora;
• Po uzgodnieniu z opiekunem wolontariusz będzie miał możliwość uczestniczyć
w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
• certyfikat udziału w projekcie.

Oczekujemy:

• pomocy przy realizacji projektu (praca z dzieckiem w przedszkolu – godziny do południowe) w określonym wcześniej terminie;
• udziału w szkoleniach organizowanych w ramach wolontariatu;
• udziału w superwizjach;
• pracy organizacyjnej na rzecz programu w określonym wcześniej terminie

Zgłoszenia prosimy przysłać na adres kraina@moc-wsparcia.pl do dnia 29 marca 2014 roku (wraz z krótkim opisem motywacji udziału w programie). Osoby, które nadeślą zgłoszenie zostaną zaproszone na spotkanie wprowadzające w metodykę i założenia programu.

Dodatkowe informacje:
794 130 272 | kraina@moc-wsparcia.pl

« powrót