Projekt

Projekt pn. “Bezpieczna Więź – fundamentem na całe życie” jest współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizator: Stowarzyszenie Moc Wsparcia
Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 – 29.06.2022 roku.
Całkowita wartość projektu: 406 725,00 zł
Kwota dofinansowania: 378 254,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 345 716,25 zł

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania społecznego 45 osób (kobiet i mężczyzn) w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności wychowawczych z obszaru województwa śląskiego w szczególności z terenu miasta Czeladź poprzez zapewnienie kompleksowego, systemowego, efektywnego i zindywidualizowanego wsparcia.

W ramach projektu zostały zaplanowane zadania:

  1. Kompleksowe i zindywidualizowane działania wzmacniające czynniki ochronne rodziny – trening kompetencji rodzicielskich, spotkania grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, logopedyczne i prawne).
    .
  2. Wzmocnienie czynników ochronnych rodziny w środowisku lokalnym – wyjścia edukacyjno-integracyjne, spotkania w Klubie Rodzinnym, Program “Kraina Świetlików”.
    .
  3. Specjalistyczne, alternatywne formy wsparcia dla rodzin – superwizja rodzicielska, trening relacji przywiązaniowej, spotkania terapeutyczne indywidualne i dla par.

Projekt to kontynuacja działań, które realizowane są przez Stowarzyszenie od 2016 roku. Koncepcja projektu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych specjalistów zebrane podczas  pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, a także z ich rodzinami i/lub opiekunami. Na podstawie wyników ewaluacji dotychczasowych działań, a przede wszystkim po dokładnej analizie potrzeb osób, które korzystały ze wsparcia, postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę pomocową o działania związane z wieloaspektowym wsparciem dla rodziców/opiekunów, którzy przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać na załączonym poniżej formularzu w biurze projektu, przy ul.  Biedermanna 2 w Czeladzi, w godzinach dyżurów rekrutacyjnych: w poniedziałki godz. 16.00-17.00, czwartki godz. 12.00-13.00.

Dane kontaktowe:
tel. 507 744 924
szkolenia@moc-wsparcia.pl

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdują się w załączonym regulaminie.

Do pobrania:
,

  1. Regulamin Rekrutacji (plik PDF)
  2. Ankieta rekrutacyjna (plik PDF)