Strona główna> Przyjazny pokój przesłuchań
Przyjazny pokój przesłuchań

Stowarzyszenie zainicjowało na terenie Miasta projekt, którego celem jest dążenie do minimalizacji ponoszonych przez dzieci krzywdzone/doświadczające przemocy kosztów psychologicznych. Mając na względzie, że podczas przesłuchania, dziecko znajduje się w szczególnej, bardzo trudnej sytuacji podjęliśmy działania w zakresie stworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań. Cała infrastruktura Centrum wraz z przyjaznym pokojem została finalnie przygotowana do użytku 26 listopada 2013r.

.
Po w/w zmianach prawnych przygotowana przez Stowarzyszenie nie spełnia obowiązujących standardów wymaganych dla przyjaznych pokojów przesłuchań. W celu dostosowania infrastruktury przyjaznego pokoju do obowiązującego prawa podjęliśmy partnerską współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Na Wydziale projektowania i wzornictwa w ramach prac dyplomowych został opracowany projekt przyjaznego pokoju przesłuchań według funkcjonalności określonej nowymi przepisami prawa.

Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami projektu.

Pobierz prezentacje na temat projektu >> plik PDF