Strona główna> Konferencje
Konferencje


linia
Regionalna Konferencja

Stowarzyszenie Moc Wsparcia współorganizowało Regionalną Konferencję pt. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć”, która odbyła się w 30 września 2013 r.

Była to kolejna z cyklu konferencji dotyczących krajowej oraz regionalnej polityki na rzecz przeciwdziałania przemocy . Konferencje odbywały się z inicjatywy Elżbiety Seredyn – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Organizatorem Konferencji w aspekcie regionalnym był Wojewoda Śląski a partnerem Stowarzyszenie Moc Wsaprcia.

Tematem przewodnim konferencji były realizowane i planowane działania rządu w obszarze zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć. Uczestnicy konferencji zastanawiali się, jak przeciwdziałać temu zjawisku, jak pomagać ofiarom przemocy w kontekście współdziałania instytucji i służb zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Wspólna debata i wymiana doświadczeń posłużyła do wypracowania rozwiązań, służących skuteczniejszemu pomaganiu osobom potrzebującym.

Do pobrania: Zaproszenie_na_Konferencje

linia
IV Regionalna KonferencjaProfilaktyka krzywdzenia małych dzieci

Konferencja odbyła się 26 listopada w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Konferencja poświęcona była problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, w szczególności standardom tworzeniu programów profilaktycznych, a także promowaniu zasad dobrego rodzicielstwa. W części plenarnej Konferencji udział wziął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Uczestnikami konferencji byli profesjonaliści działający na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci oraz studenci ostatnich lat studiów. Program konferencji składał się z sesji wykładowych i warsztatowych.

PROGRAM_KONFERENCJI

linia