Strona główna> Rejestracja
Rejestracja

Centrum Pomocy Dzieciom 

W celu ustalenia terminu spotkania należy zadzwonić pod nr 507 744 924.

Zostaniecie Państwo poproszeni o informacje formalne, tj: imię, nazwisko i nr kontaktowy, a także o krótkie przedstawienie problemu, z którym się zgłaszacie, co pozwoli skierować Państwa do odpowiedniego specjalisty.

Wstępne rozeznanie problemu i diagnoza realizowane są w ramach Poradni dla dzieci i rodziców. Po tym etapie, zawierającym do 10 spotkań zaproponowana zostanie Państwu odpowiednia forma pomocy, czy leczenia.

W ramach Poradni dla dzieci i rodziców realizowane są następujące formy pomocy:

  • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
  • Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne;
  • Psychoedukacja;
  • Diagnoza psychologiczna.

Do procesu psychoterapeutycznego kwalifikowane są dzieci oraz młodzież w sytuacji poważnych trudności rozwojowych, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie społeczne, bądź w relacjach z bliskimi, jak również utrudniające przechodzenie kolejnych faz rozwojowych. W proces psychoterapii dziecka włączani są rodzice na zasadach ustalonych wcześniej przez psychoterapeutę prowadzącego.