Strona główna> Rejestracja na konferencję
Rejestracja na konferencję
  1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza.
  2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ  znajdującego się na końcu formularza.
  3. Po wysłaniu formularza na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia

Program konferencji (kliknięcie spowoduje otwarcie pliku PDF. )

Rejestracja na konferencję została zamknięta w dniu 06.05. o godzinie 10.00