Strona główna> Rejestracja Studium KCPU
Rejestracja Studium KCPU

Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach zadania pt. „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.07.br. do godziny 14.00.

.
Regulamin uczestnictwa w Studium (PLIK PDF)

Instrukcja wypełniania formularza:
.

  1. Prosimy o wypełnienie wszystkich aktywnych pól formularza – braki w formularzu zgłoszeniowym skutkują odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej (nie dotyczy zgody na Newsletter).
  2. Uzupełniony formularz należy wysłać poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ  znajdującego się na końcu formularza.
  3. Po wysłaniu formularza na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana automatyczna wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.

Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie.

.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

“Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

DOFINANSOWANIE 
199 771

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
206 271