Strona główna> Rekrutujemy
Rekrutujemy

Zapraszamy do zapoznania się z trwającymi naborami na stanowiska pracy i bieżącymi zapytaniami ofertowymi.

Opracowanie graficzne broszury

data ogłoszenia: 01.10.2023

Zapytanie dotyczy wykonania usługi polegającej na graficznym opracowaniu broszury edukacyjnej dotyczącej aspektów przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Wykonawca opracuje graficznie w/w broszę  zgodnie z założeniami i wymaganiami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji wizualnej dot. finansowania projektu. Treść merytoryczna broszury zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Informacje zawarte w broszurze powinny być wzbogacone o grafikę lub zdjęcia, ułatwiające zrozumienie danego tekstu oraz obrazujące dane zagadnienie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szaty graficznej broszury, a także grafiki i zdjęć.

Szacunkowa liczba stron broszury: 15-30 stron, format A5, układ dwustronny.

Format broszury, w tym zastosowany rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka, układ i rozmieszczenie elementów tekstowych i graficznych powinien być dostosowany do w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość.

 Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia broszury informacyjno-edukacyjnej logotypem Zamawiającego oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UNHCR, według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.

Uwaga! Przedmiot zamówienia nie obejmuje druku broszury.

Oferty cenowe prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl lub dostarczać osobiście do siedziby Stowarzyszenia – ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec. 

 

.

Wydruk broszury

data ogłoszenia: 01.10.2023

Zapytanie dotyczy wykonania usługi polegającej na wydruku broszury edukacyjnej dotyczącej aspektów przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

 LP.  CECHA  WYMAGANE PARAMETRY 
1  Format  A5 
2  Rodzaj papieru  papier z recyklingu (np. Nautilius Classic, Sl. Natural) 
3  Grubość papieru  nie mniej niż 120 g 
4  Kolorystyka  pełen kolor (4+4) CMYK 
5  Nakład  500 egzemplarzy 
6  Liczba rodzajów  1 
7  Zadruk  dwustronny, zgodny z opracowaniem graficznym przekazanym przez zamawiającego
8  Opakowanie  papierowe lub tekturowe opakowanie zbiorcze uniemożliwiające zniszczenie podczas wysyłki 

Oferty cenowe prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl lub dostarczać osobiście do siedziby Stowarzyszenia – ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec. 

 

.