Wydarzenia
Strona główna> Wydarzenia > Rozpoczynamy współpracę z nowym Partnerem
Rozpoczynamy współpracę z nowym Partnerem
9 kwietnia 2015

8 kwietnia przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym budowy gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Czeladzi. Do udziału zostali zaproszeni również pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, reprezentanci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej UM w Czeladzi. Tematem i celem spotkania było nie tylko zwiększenie umiejętności rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie oraz wprowadzania adekwatnej procedury przez pracowników ww. służb, ale również symboliczna inauguracja współpracy Stowarzyszenia z Miastem Czeladź.

Spotkanie poprowadzili Adrian Drdzeń, Prezes naszego Stowarzyszenia oraz dr nauk o zdrowiu Tomasz Iwański, wykładowca akademicki i autor procedury „Niebieski Miś”.

Na prośbę Organizatorów Pan Adrian przekazał informacje o realizowanych przez nas dobrych praktykach w obszarze interwencji i profilaktyki zapobiegania zjawisku przemocy, docenianych w skali ogólnokrajowej i europejskiej. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie wprowadzeniem tych pomysłów w swoim mieście i poprosili o współpracę w tym zakresie.

Pan Tomasz Iwański przedstawił natomiast autorską procedurę „Niebieski Miś”, która ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność wykrywania przypadków przemocy wobec dzieci przez pracowników ochrony zdrowia. Miasto Czeladź włączyło się w pilotaż narzędzia. „Niebieski Miś” pozwala na efektywną diagnostykę, usprawnia i skraca czas hospitalizacji i ewidencjonowania przypadków pacjentów doświadczających przemocy. Przede wszystkim służy jednak zabezpieczeniu dzieci przed regresem traumy, aby nie musiały przeżywać kolejnych a niepotrzebnych stresujących zdarzeń, jak np. wielokrotnych badań przez różnorodnych specjalistów – mówi Pan Tomasz.

Organizatorzy i uczestnicy seminarium zaprosili nas do współpracy w kolejnych działaniach. Jako pierwsze na terenie Miasta odbędą się specjalistyczne szkolenia dotyczące budowy programów profilaktycznych, rozpoznawania przemocy i projektowania działań pomocowych. Planujemy również wprowadzić bezpłatną ofertę warsztatów dla rodziców a w dalszej kolejności utworzyć punkt interwencyjno-terapeutyczny, gdzie dzieci i rodziny będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc – mówi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik. Równolegle w obszarze ochrony zdrowia będzie trwał pilotaż „Niebieskiego Misia”.

Cieszy nas bardzo nowa dobra energia Mieszkańców Czeladzi i plany rozszerzenia działalności – dodaje Adrian Drdzeń – od dwóch miesięcy rozmawialiśmy o podjęciu współpracy a już w tym tygodniu rozpoczynamy wprowadzanie planów w życie.

Wkrótce więcej informacji o realizacji poszczególnych działań!

Formularz_Niebieski_Miś (pdf.)

« powrót