Aktualności
Strona główna> Aktualności > Ruszyła rekrutacja na Studium
Ruszyła rekrutacja na Studium
29 czerwca 2018

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatną edycję szkolenia specjalistycznego: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy. Szkolenie jest realizowanie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Szkolenie ma charakter ogólnopolski, a zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca br.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Harmonogram, informacje organizacyjne oraz formularz znajdziecie Państwo tutaj:
Informacje o Studium >> KLIKNIJ

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Główną grupę odbiorców szkolenia stanowią: członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkowie grup roboczych, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy leczenia odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty) przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.

Szkolenie będzie obejmować łącznie 130 godz. dydaktycznych, realizowanych raz/dwa razy w miesiącu w cyklu trzech 30-godzinnych modułów oraz dwóch 20-godzinnych prowadzonych metodą warsztatową i seminaryjno-warsztatową. Szkolenie będzie w większości (poza blokiem prawnym i profilaktycznym) prowadzone w małych grupach szkoleniowych metodą warsztatową.

Osoby do kontaktu:

Paulina Wróbel – 692 983 276, szkolenia@moc-wsparcia.pl
Adrian Drdzeń – 794 130 272, szkolenia@moc-wsparcia.pl
.

stopka_www_2

« powrót